ECAV Ružomberok
Kronika roku 2008
Úvod
História
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
DEDIČSTVO 3/2008 - úvodné slovo

Mám pocit, že to bolo len pred nedávnom, ako sme spolu s deťmi odkladali do krabíc vianočné ozdoby. Opäť sa nachádzame uprostred vianočných príprav. Tento jav však vonkoncom nehodnotím, ako niečo negatívne.  Práve naopak. Myslím si, že toto vianočné obdobie už opäť zúfalo potrebujeme. Potrebujeme, aby sa v našom živote striedali všedné obdobia so sviatočnými.

Veď náš Stvoriteľ už pri stvorení tento cyklus do nás vložil. Možno je dobré pripomenúť, že prvé obdobie, ktoré človek zažil, bol odpočinok, teda čas, v ktorom mohol budovať vzťah so svojim partnerom i so svojím Stvoriteľom. Až po čase pre oddych a vzťahy nasleduje čas pre prácu a povinností. Z tohto pohľadu sú Vianoce darom a príležitosťou pre naše vzťahy s druhými aj s naším Bohom. Naše vzťahy tento čas nutne potrebujú.

V jednej divadelnej hre sa odohráva takáto scéna: Vlakom do New Yorku cestujú  jeden muž a žena. A ako to medzi cestujúcimi býva, pustili sa do rozhovoru. V priebehu rozhovoru zistili, že obaja bývajú v New Yorku, čo nebolo nič zvláštneho, ďalej zistili, že aj žena má sedemročnú dcérku, aj muž má sedemročnú dcérku. Potom na svoje prekvapenie zistili, že bývajú na tej istej ulici, dokonca aj číslo domu majú rovnaké, ba čo viac, aj číslo bytu. Až si nakoniec s úžasom uvedomili:  „Veď my sme manželia?!“

Povieme si: „Je to nereálne, v normálnom živote sa to nemôže stať“. Tento dramatik však touto nereálnou scénou ukázal, čo sa reálne deje v skutočnom svete. A to je odcudzenie medzi ľuďmi. Medzi manželmi, rodičmi a deťmi, susedmi, medzi občanmi jedného mesta. Žijeme vo svete neobmedzenej komunikácie, žijeme vo svete mobilných telefónov a internetu. V jednom okamihu môžeme viesť  rozhovor s viacerými ľuďmi, pričom každý z nich môže byť na inom mieste na Zemi a pritom je bežné, že ľudia žijúci vedľa seba, často v jednej domácnosti, sú si cudzí.

Vianočná zvesť je pre nás dobrou správou  o tom, že Niekto sa predsa podujal k tej nevďačnej misii a prišiel zmieriť náš svet, ktorý je takmer dokonale rozvadený a rozdelený. Vzal na seba úlohu, ktorú nevedela zvládnuť ľudská veda, technika, filozofia, umenie a dokonca ani náboženstvo.

Kiež sú  tohtoročné Vianoce s Ježišovým posolstvom výzvou aj pre naše vzťahy, rodiny, cirkevný zbor i mesto, v ktorom žijeme. Nech sú pre nás dobre využitým časom. Aj v našom okolí existujú  ľudia, ktorých, keď máme stretnúť, radšej ich obídeme. Nezabudnime, že Boh nás neobišiel, hoci to mohol spraviť. Naopak. Opustil slávu v nebesiach a stal sa jedným z nás.

Prajem Vám, aby počas týchto vianočných sviatkov sa vás aj vašich naštrbených vzťahov dotkla Božia láska a tohtoročné Vianoce tak mohli byť začiatkom nových vecí.

Váš David Bázlik
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok