ECAV Ružomberok
Kronika roku 2008
Úvod
História
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
DEDIČSTVO 3/2008 - Flegmatik

Flegmatici sú v živote najlepší diváci. Ak nie ste schopní vyjsť s flegmatikom, potom už ťažko s niekým vyjdete. Sú to spokojní, vyrovnaní ľudia, s ktorými sa dobre cítite. Majú zmysel pre humor, sú radostní, efektívni, spoľahliví a praktickí. Dokážu byť tvrdohlaví, skúpi, nerozhodní a často len z diaľky pozorujú veci. Aj keď sú často iba divákmi z diaľky, dokážu byť tiež rovnako dobrými vodcami, ak ich viete správne motivovať.

V Biblii nachádzame niekoľkých mužov, ktorí boli flegmatici. Jedným z nich bol napríklad Noe, ale aj Jozef, manžel Márie. Keď sa dozvedá, že jeho snúbenica je tehotná - aj napriek tomu ide s ňou do Betlehema. Flegmatici sú tiež tvorcami pokoja. Keď v Sk. 15 kap. čítame, že v cirkevnom zbore nastala ťažká situácia, čítame, že tam vystúpil apoštol Jakub, ktorý potom dokázal zmieriť dve strany ľudí.

Asi najlepším príkladom flegmatika v celej Biblii je Abrahám. Bol to veľmi opatrný, tichý muž. Niekedy mal tiež strach a dokázal byť pasívnym divákom. Z Abraháma sa neskôr stal stĺp veriacich a nazýva sa tiež otcom viery. Pán Boh, keď povolal Abraháma, prikázal mu, aby opustil Úr Chaldejský. Pre Abraháma to bola veľmi ťažká úloha. Tam, kde žil predtým, sa cítil veľmi príjemne a bolo mu tam veľmi dobre. Mal tam všetko pohodlie, ktoré si na tú dobu mohol želať. Ale Pán Boh k nemu prišiel a povedal mu, že ho povedie do inej, lepšej krajiny. Pozrime sa spoločne do Genesis 12:1.

Pre neho nebolo jednoduché opustiť to, čo tak dôverne poznal.  Bolo to pre neho tak ťažké, že prešiel iba pár kilometrov do Cháranu a tam zostal. A až potom, keď jeho otec v Chárane zomrel, Abrahám pokračuje ďalej vo svojej ceste. Ešte stále nie je schopný ísť sám a tak berie so sebou svojho synovca Lóta.

Aby mal istotu, že ho Boh vedie, dal mu zasľúbenie - Gen 12:7. To bolo veľké zasľúbenie pre človeka, ktorý nemal deti. Ale pretože mu Pán Boh dal toto zasľúbenie, tak sa vydal na cestu v dôvere Boha.

Pán Boh však veľakrát chce vidieť, či sme ochotní Mu plne dôverovať. A tak prichádza skúška Abrahámovej viery. Pán Boh poslal do jeho života niekoľko skúšok, aby zistil, nakoľko je Abrahám schopný dôverovať Mu, že On, Jeho Boh sa postará o všetky veci v jeho živote.

V krajine nastáva hlad. To je situácia, kde sa má ukázať jeho dôvera v Boha. Abrahám sa namiesto toho otočí a utečie do Egypta. Neobráti sa na Hospodina. Nebuďme potom skleslí, keď vidíme, že Boh posiela do nášho života skúšky našej viery, aby zistil, aká silná je naša viera. Abrahám zlyhal, lebo použil svoju vlastnú múdrosť a nespoliehal sa na pomoc od Hospodina. Kedykoľvek sa spoliehame na svoju vlastnú múdrosť, dostaneme sa do problémov.

Flegmatici sú mierumilovní, dokážu vychádzať so všetkými ľuďmi. V Gen. 13:8-9 čítame o konflikte, ktorý nastáva medzi pastiermi stáda Lóta a pastiermi stáda Abraháma. Tá zem, kde sa terz nachádzajú bola síce sľúbená Abrahámovi, ale on, keďže sa chce vyhnúť konfliktu, ponúkne synovcovi Lótovi možnosť prvej voľby.

Ďalšou črtou flegmatika je to, že keď je v kritickej situácii, je veľmi spoľahlivý. Pod tlakom reaguje správnym spôsobom. Abrahám dostáva správu, že Lót a jeho rodina bola zajatá piatimi kráľmi severa. Zhromaždil teda svojich vojakov a začne ich prenasledovať, použije trik - obkľúči tábor a dobyje tak víťazstvo. Všetko získal späť. Niekedy sú však flegmatici príliš pasívni v situácii, keď tam nie je žiadny konflikt. Sú tak premožení strachom, že sa rozhodujú nesprávne. V Gen. 12 čítame, že keď nastáva hlad v krajine, Abrahám odchádza do Egypta a jeho strach mu spôsobí veľké problémy. Má strach o svoju manželku. On úplne nedôveroval Bohu a tak ho faraón vyhostil z krajiny ako nežiadúcu osobu.

Pán Boh je k nám dobrý, keď zlyháme, odpúšťa nám a opäť s nami počíta. Môžeme však počítať s tým, že po určitom čase sa znova dostaneme do podobnej situácie, aby sa ukázalo, či sme sa naposledy niečomu naučili. V Gen. 20. kap. sa Abrahám dostal do podobnej situácie. Keď sa nás Boh nevzdáva, nemali by sme sa vzdávať ani my.

Aj keď Abrahám zlyhal vždy znova a znova, Pán Boh na ňom neustále pracoval a budoval jeho vieru. Keď potom Boh dal ich rodine potomka, Abrahám sa mohol presvedčiť, že Boh je s nimi, stará sa o nich. Teraz už vedeli, že to nie je ich zásluha, ale Jeho milosť. Po tom všetkom však prichádza tá najdôležitejšia skúška - má zobrať svojho jediného syna a obetovať ho pre Boha. On je teraz poslušný, lebo sa naučil, že Bohu je možné plne dôverovať.

Keď Pán Boh niečo hovorí, môžeme to zobrať vážne. Abrahám sa naučil dôverovať Božím zasľúbeniam. Keď budeme aj my ochotní načúvať Božiemu hlasu, On nás bude premieňať a môžeme zažiť aj v našich životoch Jeho premieňajúcu Božiu milosť.
                                         

Zuzana Jarabová
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok