ECAV Ružomberok
Kronika roku 2008
Úvod
História
Kázne v r. 2012
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2012
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Kronika roku 2008

2. sviatok vianočný
Fotogaléria zo Služieb Božích 26. decembra 2008 s programom detí. Pozri celú fotogalériu (43 foto)... 31.12.2008

1. sviatok vianočný
Fotogaléria zo slávnostných vianočných Služieb Božích 25. decembra 2008... 30.12.2008

Pastiersky list Zboru biskupov ECAV na Slovensku
1. slávnosť vianočná, 25. 12. 2008. Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle! L 2, 14. Po roku opäť svätíme Vianoce, keď si my kresťania pripomíname radostnú udalosť: narodenie Božieho Syna. On je Ten, ktorý prináša pokoj do nášho života...29.12.2008

Štedrý večer
Štedrovečerné Služby Božie sa konali tradične s veľkou návštevnosťou o 16:00 hodine v radostnej a krásnej atmosfére. Spestrením bolo vystúpenie maládeže a detí s peknou pesničkou... 28.12.2008

Príprava vianočného programu detí
Služby Božie na Štedrý deň a na II. sviatok vianočný sa už tradične nezaobídu bez vystúpenia detičiek. Samozrejme, že mu predchádza náročná príprava pod vedením Zuzky Jarabovej a Paťky Kasanickej... 26.12.2008

Vinčovane gu Kračunu
Nie všade rozprávajú takou ľúbozvučnou slovenčinou ako na Liptove, či v Turci. Vyrastala som na zemplínskej dedine, kde ľúbozvučnú slovenčinu počuť len v škole a v chráme z kazateľníc (ak brat farár nie je „ľúbozvučný“ východniar)... 23.12.2008

Koncert speváckeho zboru Canens
18. decembra (štvrtok) o 18:00 hod. sa v Evanjelickom a.v. kostole v Ružomberku uskutočnil vianočný koncert. Vystúpil SPEVÁCKY ZBOR CANENS z Bratislavy, ktorý tvorí 30 dievčat vo veku 12-18 rokov... 22.12.2008

Mikulášska detská besiedka
Foto... 21.12.2008

DEDIČSTVO 3/2008 - Jedna jednoduchá veta
Človek, ako samostatne vnímajúca jednotka posudzuje veci inak ako iné jednotky. Žil by si pokojný život v presvedčení, že svoju existenciu má pevne podchytenú - v sebe samom. Svet zas žije podľa presne stanovených hraníc reálnosti a nereálnosti... 20.12.2008

Podujatia najbližšieho obdobia - Vianoce a Nový rok 2009
4. adventná - SB v Ružomberku o 10:00h (Po SB Večera Pánova). Nešporné SB v Lúčkach s VP o 15:00h... 19.12.2008

DEDIČSTVO 3/2008 - Flegmatik
Flegmatici sú v živote najlepší diváci. Ak nie ste schopní vyjsť s flegmatikom, potom už ťažko s niekým vyjdete. Sú to spokojní, vyrovnaní ľudia, s ktorými sa dobre cítite. Majú zmysel pre humor, sú radostní, efektívni, spoľahliví a praktickí... 18.12.2008

DEDIČSTVO 3/2008 - V kuchyni našej rodiny
Pamätáte si, keď ste sa ako maličkí hrali v izbe a zrazu vypadol elektrický prúd? Vášho detského srdca sa zmocnil strach z tmy a z pocitu samoty a bezbrannosti. Možno ste sa rozplakali... a vtedy sa otvorili dvere a do izby preniklo svetlo sviečky a vy ste počuli rodičovský hlas: „Neboj sa, som tu, som s tebou... 17.12.2008

DEDIČSTVO 3/2008 - úvodné slovo
Mám pocit, že to bolo len pred nedávnom, ako sme spolu s deťmi odkladali do krabíc vianočné ozdoby. Opäť sa nachádzame uprostred vianočných príprav. Tento jav však vonkoncom nehodnotím, ako niečo negatívne.  Práve naopak. Myslím si, že toto vianočné obdobie už opäť zúfalo potrebujeme... 15.12.2008

Vianočný koncert - pozvánka
Srdečne Vás pozývame na Vianočný koncert, ktorý sa uskutoční 18. decembra (štvrtok) o 18:00 hod. v Evanjelickom a.v. kostole v Ružomberku. Na koncerte vystúpi SPEVÁCKY ZBOR CANENS z Bratislavy, ktorý tvorí 30 dievčat vo veku 12-18 rokov. Vstupné je dobrovoľné.

Úprava "mládežníckeho klubu"
Fotografie... 10.12.2008

Koncert vážnej hudby
15.11.2008 sa uskutočnil koncert vážnej hudby, ktorý pripravili pedagógovia Katolíckej univerzity... 8.12.2008

Modlitba Juraja Tranovského
Otče nebeský, studnica dobroty, ďakujeme Ti, že si nás milostivo priviedol k pamiatke narodenia Tvojho Syna a dávaš nám teraz na Neho hľadieť očami viery. Je to radosť, veď narodil sa veľký Pán. Je to veľká radosť, lebo narodil sa veľkému ľudu, všetkým ľuďom... 6.12.2008

Konferencia SEM vo Veľkom Slavkove (2. časť)
Fotografie... 4.12.2008

Konferencia SEM vo Veľkom Slavkove (1. časť)
Ak ste si niekedy všimli nástenky pred farou, mohli ste tam nájsť plagát, upozorňujúci na SEM (spoločenstvo evanjelickej mládeže) konferenciu. Táto akcia trvala od piatkového večera do pondelkového obeda. Stretnutie sa konalo vo Veľkom Slavkove v evanjelickom centre... 3.12.2008

Z biblickej hodiny
Niekoľko fotografií z biblickej hodiny... 2.12.2008

Športovali sme...
Dňa 20.9.2008 sa v Liptovskom Mikuláši uskutočnil už tretí ročník JK games 008 (hry pre Ježiša). Duchovným slovom poslúžil brat farár Peter Mihoč. Súťažilo sa v štyroch disciplínach... 17.10.2008

Tábor detí vo Veľkom Slavkove 3.- 9.8.2008
Fotografie... 27.8.2008

Modlitba za cirkev
Trojjediný Pane Bože náš, Ty si nás povzbudil modliť sa za všetky veci, ktoré nám na srdci ležia. Preto Ťa srdečne prosíme za kresťanskú cirkev: napomôž jej zvelebenie. Pohliadni milostivo aj na našu evanjelickokresťanskú cirkev v našej vlasti... 8.8.2008

Poďakovanie za 2% pre Občianske združenie Vladimíra Pavla Čobrdu
S vďakou oznamujeme, že k 31. 7. 2008 dostalo občianske združenie Vladimíra Pavla Čobrdu 69 737,- Sk.  Tieto boli na účet združenia pripísané poukázaním 2% z vašich zaplatených daní pre Občianske združenie Vladimíra Pavla Čobrdu. Financie poslúžili na úhradu... 4.8.2008

Letný tábor dorastu - Ploštín
Fotografie... 28.7.2008

Zborový deň v Ružomberku
Fotografie... 22.6.2008

Zborový zájazd - Modra, Bratislava
Fotografie... 28.-29.6.2008

Zborový zájazd - Modra, Bratislava
Prezentácia... 28.-29.6.2008

Misijný večer v Curtom Westmanom a švédskymi bratmi a sestrami v ružomberskom kostole
Fotografie... 8.7.2008

Zborová prezentácia - školský rok 2007-2008
Veľmi pekne spracovaná prezentácia udalostí v cirkevnom zbore v uplynulom školskom roku. Spracovala Zuzana Jarabová. Zatiaľ ponúkame jej skrátenú verziu vo formáte pdf. Čoskoro bude dostupná aj v kompletnej "powerpointovej" podobe... 3.7.2008

Leto 2008 v ECAV Ružomberok
Prehľad akcií... 19.6.2008

Zoslanie Ducha Svätého, Deň matiek - 11.5.2008
Fotografie... 18.5.2008

Veľká noc 2008 - nedeľa
Niekoľko fotografií zo slávnostných veľkonočných služieb Božích v ružomberskom chráme... 23.3.2008

Zimný tábor dorastu - Gerlachov 15.2. - 19.2. 2008
Stiahnite si prezentáciu zo zimného tábora dorastu v podtatranskom Gerlachove... 2.3.2008

Kňazská správa
o živote Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku Ružomberok  v roku 2007 predložená zborovým farárom Mgr. Davidom Bázlikom a prečítaná na výročnom zborovom konvente v Ružomberku... 25.2.2008

Detská nedeľná besiedka - deti od 9 do 12 rokov
Aj besiedka pre staršie deti je otvorená každú nedeľu počas služieb Božích v priestoroch fary (od 10:00 do 11:00). Pracuje pod vedením Ing. Zuzany Jarabovej... jan. 2008

Detská nedeľná besiedka
Detská besiedka je otvorená každú nedeľu počas služieb Božích v priestoroch fary (od 10:00 do 11:00). Pracuje pod vedením Kataríny Lukáčovej a Patrície Kasanickej... jan. 2008

Ekumenické modlitebné stretnutie v rámci Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov
Fotografie... jan. 2008

Aký bol rok 2007 pre náš cirkevný zbor z hľadiska štatistiky
V roku 2007  bolo v našom CZ krstom začlenených do Božej rodiny 19 detí. 6-ti boli pokrstení ako dospelí. Z tohto počtu bolo 10 chlapcov a 15 dievčat. Konfirmovaných bolo 15 bratov a sestier... jan. 2008
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok