ECAV Ružomberok
Kronika roku 2013
Úvod
História
Kázne v r. 2013
Kázne v r. 2012
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2013
Kronika 2012
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk


Zamyslenie: 24.1.2013
25.11.2013 - www.evanjelik.sk

..A vy, otcovia, nedráždite svoje deti, ale ich vychovávajte v kázni a napomínaní podľa Pána. Efezským 6,4

Rodičia, aj keby nič zvláštne neurobili, môžu pri svojich deťoch dosiahnuť blaženosť. Už tým, že ich na služby Božie pravidelne posielajú, nadobúdajú plné priehrštia dobrých činov pre seba.
Lebo čo sú hladní, smädní, nahí, väznení, chorí, cudzinci oproti dušiam tvojich vlastných detí?

S nimi Boh mení tvoj dom na dom chudobných a teba stavia za otca chudobných: aby sa učili Bohu dôverovať, v Neho veriť, Jeho sa báť a svoju nádej v Neho skladať, Jeho sa báť a svoju nádej v Neho skladať, Jeho meno uctievať, neprisahať, ani nepreklínať, neumárať sa modlitbami, pôstom, bdením, robotou.

Aby na služby Božie a Božie slovo horlivo dbali a zasvätili Mu deň sviatočný, aby časnými vecami opovrhovali, nešťastie trpezlivo znášali a smrti sa nedesili, tomuto životu nepatričnú lásku nevenovali, atď.

www.evanjelik.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok