ECAV Ružomberok
Kronika roku 2013
Úvod
História
Kázne v r. 2013
Kázne v r. 2012
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2013
Kronika 2012
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk


Biblická olympiáda 2013
18.4.2013 - http://ecavlos.hostujem.sk

Liptovský Mikuláš 9. apríla 2013 - Kniha Sudcov a život Pána Ježiša boli témami tohtoročnej Biblickej olympiády. Jej seniorátne a školské kolo sa konali v priestoroch Evanjelickej základnej školy Jura Janošku v Liptovskom Mikuláši.

99. súťažiacich súťažilo v štyroch kategóriách rozdelených podľa veku. Súčasne sa konali dve kolá: seniorátne kolo, v ktorom súťažili žiaci štátnych škôl, a školské kolo, v ktorom súťažili žiaci Evanjelickej spojenej školy. V seniorátnom kole sa na prvých miestach umiestnili Jana Vankúšová (1. kategória), Tamara Ďurčíková (2. kategória), Sharon Šubíková (3. kategória), Mária Činčuráková (4. kategória). V školskom kole sa na prvých miestach umiestnili Martin Druska (1. kategória), Marek Zuzaniak (2. kategória), Ivan Hudák (3. kategória) a Kristína Tomková (4. kategória)

Do celoslovenského kola postupujú víťazi každej kategórie, ktorí obsadili 1. miesto v seniorálnom a školskom kole z každej kategóri. Celoslovenské kolo biblickej olympiády sa uskutoční 31. mája v Evanjelickom lýceu v Bratislave.

http://ecavlos.hostujem.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok