ECAV Ružomberok
Kronika roku 2013
Úvod
História
Kázne v r. 2013
Kázne v r. 2012
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2013
Kronika 2012
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk


Pozývame vás na BRANČ
6.5.2013 - www.ecav.sk

4. a 5. 7. 2013. Tohtoročné slávnosti na Branči budú venované predovšetkým 1150. výročiu príchodu vierozvestov Konštantína a Metoda na naše územie. Slávnostné služby Božie sa začnú o 10.00 na hrade Branč. Popoludňajší program sa bude konať od 15.30 hod. v Ev. a. v. kostole v Brezovej pod Bradlom.

Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku po dohode s Českobratskou cirkvou evanjelickou v ČR, Sliezskou evanjelickou cirkvou a. v. a ECAV v ČR schválilo usporiadanie spoločných osláv 1150. výročia príchodu vierozvestov Konštantína a Metoda na naše územie 4. a 5. júla 2013 na hrade Branč. Nad týmto podujatím, podobne ako nad stretnutím v Nitre, kde je paralelne Rímskokatolíckou cirkvou organizovaná svätá omša, prevzal záštitu pán prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič.

Na slávnosť na Branči boli pozvaní aj veriaci z ďalších cirkví združených v Ekumenickej rade cirkví v SR, a ako vyplynulo z posledného zasadnutia riadiaceho výboru ERC v SR, toto naše pozvanie bude s vďakou prijaté. Slávnosti na Branči, kde sa veriaci Západného dištriktu ECAV už tradične na sviatok Cyrila a Metoda stretávajú na svojom dištriktuálnom dni, aby si pripomenuli výročie príchodu vierozvestcov Cyrila a Metoda na naše územie, ale aj upálenie Majstra Jána Husa a utrpenie martýrov väznených pre vieru na tomto mieste, sa v tomto roku stanú slávnosťami česko-slovenskými a ekumenickými.

Názov podujatia: Česko-slovenské evanjelické slávnosti pri príležitosti 1150. výročia príchodu Konštantína a Metoda na územie Veľkej Moravy.

obr

www.ecav.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok