ECAV Ružomberok
Kronika roku 2013
Úvod
História
Kázne v r. 2013
Kázne v r. 2012
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2013
Kronika 2012
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk


Gobelín k 500. výročiu reformácie
19.5.2013 - www.ecav.sk

Projekt predstavuje umelecké dielo, ktoré bude dôstojnou formou pripomenutia si významného výročia Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania v roku 2017. Autorkou projektu je PhDr. Jana Kepplová, umeleckou autorkou prof. Janka Krivošová a garantom projektu je Spoločenstvo evanjelických žien.

Ide o gobelín, resp. tapisériu, ktorý vytvoria sestry evanjelických cirkevných zborov na Slovensku i ďalší dobrovoľníci formou gobelínovej výšivky podľa umeleckej predlohy osvedčenej autorky obrazov s religióznou tematikou prof. Janky Krivošovej. Cieľom projektu je umožniť ženám na Slovensku, aby sa aktívne podieľali na vytvorení spoločného diela, posilniť tak komunitnú súdržnosť a zvýšiť informovanosť o dejinách reformačného hnutia na území Slovenskej republiky od jeho samého počiatku do súčasnosti.

Viac: http://ecav.sk/?p=spravodajstvo/SPRecav/gobelin_k_500_vyrociu_reformacie_

www.ecav.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok