ECAV Ružomberok
Kronika roku 2013
Úvod
História
Kázne v r. 2013
Kázne v r. 2012
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2013
Kronika 2012
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk


Kam kráčaš? - MISIJNÉ DNI 2013
25.7.2013 - www.ecav.sk

Kam kráčaš? – Quo vadis? Tieto slová sa stali ústrednou témou Misijných dní 2013 v Liptovskom Mikuláši od 11. do 14. júla. Misijné dni vyvrcholili nedeľnými službami Božími s kázňou biskupa VD S. Sabola a Večerou Pánovou.

Kam kráčaš? Otázka, ktorú Boh neadresoval podľa Sienkiewiczovho románu len apoštolovi Petrovi pri jeho úteku z Ríma pred prenasledovaním kresťanov, ale kladie ju aj všetkým nám, ktorí pred Ním nesieme zodpovednosť za svoje životné rozhodnutia. Od Petrovho príbehu – od jeho skúseností s pochybnosťou, vyznaním viery, nasledovaním, ale aj zradou a novou šancou – sa odvíjalo aj šesť hlavných prednášok. Praktickým symbolom tohtoročných MD sa stal kompas – magnetka, kam si každý po téme vlepil výstižný symbol.

Viac: http://www.ecav.sk/?p=spravodajstvo/SPRVD/kam_kracas...

www.ecav.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok