ECAV Ružomberok
Kronika roku 2013
Úvod
História
Kázne v r. 2013
Kázne v r. 2012
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2013
Kronika 2012
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk


Významní zahraniční odborníci budú na UK diskutovať o autorite Biblie
10.9.2013 - www.ecav.sk

Univerzita Komenského v Bratislave bude v dňoch 9. - 11. 9. 2013 hostiť sympózium najprestížnejšej vedeckej spoločnosti pre evanjelickú teológiu v Európe Wissenschaftliche Gessellschaft für Theologie. Sympózium spoluorganizuje Evanjelická bohoslovecká fakulta UK.

Na trojdňovom medzinárodnom sympóziu, ktoré sa bude venovať téme autority Biblie v dnešnom sekulárnom svete, vystúpia poprední odborníci v oblasti evanjelickej teológie z Rakúska, Nemecka a Švajčiarska. Medzi prednášajúcimi bude mať zastúpenie i Evanjelická bohoslovecká fakulta UK. „Pre najväčšiu a najstaršiu slovenskú univerzitu je cťou prebrať úlohu hostiteľa takéhoto významného podujatia,“ hovorí rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.

Témou medzinárodného sympózia je Sekularita a autorita Písma. „Táto téma je aktuálna vzhľadom na vývoj spoločnosti v Európe, ako aj v spojitosti s blížiacim sa 500. výročím reformácie v Nemecku, pre ktorú sa autorita Biblie stala nosnou myšlienkou,“ približuje Mgr. Ľubomír Batka, PhD., dekan EBF UK. Konferencia sa podľa neho dotkne otázok o vývoji od reformačného odvolávania sa na Bibliu ako autority pre vieru a náuku až po novoveké vedomie o pravde, ktoré odvodzuje platnosť Písma od jeho evidentného významu pre jednotlivcov a spoločenstvá.

Súčasťou programu zahraničných odborníkov bude aj stretnutie s rektorom UK v Aule UK v pondelok 9. 9. 2013 o 18.30 hod.

Ľubomír Batka, dekam EBF UK.

www.ecav.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok