ECAV Ružomberok
Kronika roku 2013
Úvod
História
Kázne v r. 2013
Kázne v r. 2012
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2013
Kronika 2012
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk


Konferencia SEM 2013
19.10.2013 - www.sem.sk

Buď odvážny! Žiť s Bohom chce dnes odvahu - nasledovanie Pána Ježiša chce odvahu.

Odvahu vyčleniť sa z davu(voči neveriacim priateľom), odvahu robiť veci poctivejšie (v cirkvi, kde je mnoho formálnych, nábožných ľudí, ktorí neprežili osobné rozhodnutie pre Pána Ježiša), odvahu otvoriť svoje srdce a vnímanie aj pre iných ľudí – kresťanov, ktorí potrebujú pomoc a podporu. Dnešná kresťanská mládež má tendenciu uzatvárať sa do svojich uzavretých skupín, v ktorých je dobre, či už je to skupinka alebo dorasť či mládež. A mnohokrát nechce vidieť potreby iných, aj keď je tu priestor pomôcť, napr. susednej mládeži, v zbore, sociálne odkázaným a pod..

Preto touto konferenciou chceme povzbudiť, a aj na príkladoch konkrétnych Božích mužov z Biblie ukázať, aký je život s Bohom a bez Boha, že hoci oni boli tiež len ľudia, a mnohokrát padli, a neboli dokonalí, predsa keď išli do vecí s Bohom, Pán Boh ich použil na to, aby sa diali veľké veci.

Heslom „Buď odvážny!“ chceme motivovať k tomu, aby sme neboli už viac zbabelci, nebáli sa žiť s Bohom, rozprávať o ňom a tak prinášať nádej do svojich rodín, medzi priateľov, spolužiakov, spolupracovníkov.

Viac: http://www.sem.sk/konferencia/

obr

www.sem.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok