ECAV Ružomberok
Kronika roku 2013
Úvod
História
Kázne v r. 2013
Kázne v r. 2012
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2013
Kronika 2012
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk


Dobrovoľná zbierka na Filipíny
18.11.2013 - www.ecav.sk

Predsedníctvo ECAV na Slovensku a Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku vyhlasujú dobrovoľnú zbierku na pomoc občanom Filipín, postihnutých ničivou prírodnou katastrofou. V duchu kresťanskej lásky a solidarity sa obraciame na jednotlivcov a cirkevné zbory ECAV s prosbou o podporu.

Vaše finančné dary prijímame na účet: 584759183/7500
Variabilný symbol: 112013
Peňažný ústav: ČSOB, a. s., Bratislava
Poštová adresa: Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku, P. O. Box 82, 814 99 Bratislava

Finančné prostriedky budú použité na zmiernenie škôd vzniknutých následkom megatajfúnu Haiyan, ničivým vlnobitím, ako aj na podporu výživy obyvateľstva a pochovanie obetí.

Pomoc chceme poskytnúť prostredníctvom partnerských kresťanských cirkví a humanitných organizácií.

Za Vašu pomoc a podporu v mene postihnutých srdečne ďakujeme.

V Bratislave 13. novembra 2013

Miloš Klátik, generálny biskup ECAV na Slovensku
Imrich Lukáč, generálny dozorca ECAV na Slovensku
Ján Huba, riaditeľ Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku

www.ecav.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok