ECAV Ružomberok
Kronika roku 2013
Úvod
História
Kázne v r. 2013
Kázne v r. 2012
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2013
Kronika 2012
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk


ZAMYSLENIA NA KAŽDÝ DEŇ v cirkevnom roku 2013 – 2014
2.12.2013 - www.ecav.sk
 
Milí bratia a milé sestry, od 1. adventnej nedele vám na www.ecav.sk v rubrike ZAMYSLENIA NA KAŽDÝ DEŇ budeme ponúkať duchovné úvahy našich bratov farárov a sestier farárok nad Božím slovom. Budeme ich uverejňovať postupne ku každej nedeli cirkevného roka a k nej patriacim dňom týždňa. Veríme, že sa tieto zamyslenia stanú Vaším duchovným sprievodcom počas celého cirkevného roka 2013 – 2014.

Zbierka zamyslení pod titulom ZAMYSLENIA NA KAŽDÝ DEŇ v cirkevnom roku 2013 – 2014 vychádza aj v knižnej podobe. Pre ECAV na Slovensku ju vydalo vydavateľstvo Tranoscius, a. s., Liptovský Mikuláš.

Zbierku zamyslení na 368 stranách v cene 3,50 € si môžete kúpiť vo svojich cirkevných zboroch, na Generálnom biskupskom úrade ECAV na Slovensku, Palisády 46, Bratislava, alebo v predajniach vydavateľstva Tranoscius.

Zbierku si môžete aj objednať na adrese:
Tranoscius, a. s., Tranovského 1, 031 01 Liptovský Mikuláš, e-mail: odbyt@tranoscius.sk, tel. 044/552 63 43,
alebo na adrese:
GBÚ ECAV na Slovensku, P. O. BOX 46, 289, 810 00 Bratislava, e-mail: media@ecav.sk.
Pri posielaní poštou budeme účtovať poštovné podľa váhy zásielky.

Zbierka Zamyslenia na každý deň obsahuje zamyslenia vyše troch stoviek našich bratov farárov a sestier farárok nad biblickými textami na každý deň cirkevného roka na témy jednotlivých nedieľ a cirkevných sviatkov. Všetky zamyslenia sú doplnené odporúčaním dvoch piesní z Evanjelického spevníka (pred pobožnosťou a po pobožnosti), ktoré sú myšlienkovo vhodné k danému zamysleniu, ako aj krátkou modlitbou.

Veríme, že táto kniha Vám stane dobrým pomocníkom pri Vašich modlitebných stíšeniach v malých či vo väčších spoločenstvách, v evanjelických cirkevných školách alebo pri rodinných pobožnostiach. Nech je obohatením ponuky slúžiacej k lepšiemu spoznávaniu Božieho slova a k rastu našej viery, ktorú dennodenne potrebujeme nasycovať duchovným pokrmom, ktorým je Božie slovo.

obr

www.ecav.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok