ECAV Ružomberok
Kronika roku 2014
Úvod
História
Kázne v r. 2014
Kázne v r. 2013
Kázne v r. 2012
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2014
Kronika 2013
Kronika 2012
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk

Médiá počas veľkonočných sviatkov 2014
18.4.2014 - www.ecav.sk

RTVS - SLOVENSKÁ TELEVÍZIA - JEDNOTKA 18. 4. - Veľký piatok 10:00 - Pašiové služby Božie na Veľký piatok z Ev. a. v. kostola v Lubine; káže generálny biskup Miloš Klátik

18. 4. - Veľký piatok - DVOJKA
20:00 - Sviatočné slovo – príhovor generálneho biskupa Miloša Klátika
20:10 Fedor Fridrich Ruppeldt – Hlas nepotlačeného svedomia, duchovný dokument o evanjelickom biskupovi, ekumenikovi a literátovi, ktorý nezaprel svoje svedomie

SLOVENSKÝ ROZHLAS
Počas celého veľkonočného týždňa - 8:40 - O kríži a jeho posolstve. Seriál o kríži a jeho posolstve v dielach umelcov s D. Mozolovou - Rádio Devín

18. 4. 2014 - Veľký piatok
5:20 Zamyslenie z pera Pavla Gabriša - Rádio Slovensko
15:05 Veľkopiatočné pašiové služby Božie z Komárna; káže Peter Krajcer - Rádio Regina

TELEVÍZIA TA3
20. 4. 2014 - 1. slávnosť veľkonočná
10:00 - slávnostné veľkonočné služby Božie z Ev. a. v. kostola v Piešťanoch; kázať bude generálny biskup Miloš Klátik. piesne ES č. 121, 124, 135, 125, 131, A 37

Viac v rubrike Kalendárium – Program médií


www.ecav.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok