ECAV Ružomberok
Kronika roku 2014
Úvod
História
Kázne v r. 2014
Kázne v r. 2013
Kázne v r. 2012
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2014
Kronika 2013
Kronika 2012
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk

POZÝVAME VÁS NA IV. ECD: Bohatý duchovný program
23.6.2014 - http://www.ecav.sk

Bratia a sestry, počas IV. evanjelických cirkevných dní v Spišskej Novej Vsi pre Vás pripravujeme aj bohatý duchovný program. Začne sa v piatok 27. 6. o 18.00 hod. v evanjelickom kostole otváracími službami Božími, kde kázňou poslúži brat farár Andreas Metzl z Nemecka.

V sobotu 28. 6. o 7.30 hod. budete mať v tomto kostole možnosť prijať sviatosť Večere Pánovej a v čase od 9.30 do 11.30 hod. sa tu budú konať hlavné služby Božie, ktoré bude v priamom prenose vysielať RTVS − Slovenská televízia.

V priestoroch Evanjelickej materskej školy na Štefánikovom námestí 21 bude detská besiedka (pred ňou je pre deti pripravená desiata a po nej obed) a tvorivé dielne až do 14.30 hod., keď deti vystúpia so svojím programom na hlavnom pódiu na Radničnom námestí.

Od 12.30 do 13.30 hod. sa budú konať biblické hodiny na tému „Pamätaj na svojho Stvoriteľa v dňoch mladosti“ (Kaz 12, 1). Na biblickej hodine pre mladých v Redute výkladom slova Božieho poslúži biskup VD Slavomír Sabol, na biblickej hodine pre stredný vek v evanjelickom kostole emeritný biskup VD Ján Midriak a na biblickej hodine pre starších v Spišskom divadle biskup ZD Milan Krivda. V rámci biblických hodín zaspievajú zborové spevokoly z celého Slovenska.

Ofera z úvodných a hlavných služieb Božích bude venovaná na podporu Slovenského ev. a. v. cirkevného zboru v Budapešti a pre Celoštátnu slovenskú duchovnú službu Evanjelickej cirkvi v Maďarsku.

V nedeľu 29. 6. sa budú konať záverečné služby Božie a zborové slávnosti v cirkevných zboroch Tatranského seniorátu, kde slovo Božie budú kázať naši hostia zo zahraničia.

Osobitne upozorňujeme na služby Božie v Spišskom Podhradí o 10.00 hod., kde sa v januári 1614 konala Spišskopodhradská synoda. Kazateľom bude predsedajúci biskup Evanjelickej cirkvi v Maďarsku Péter Gáncs; prihovorí sa biskup Sergej Maševský z Evanjelickej cirkvi na Ukrajine. Po službách Božích bude na kostole odhalená pamätná tabuľa.

Viac: tu


http://www.ecav.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok