ECAV Ružomberok
Kronika roku 2014
Úvod
História
Kázne v r. 2014
Kázne v r. 2013
Kázne v r. 2012
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2014
Kronika 2013
Kronika 2012
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk

Šľachtický rod Turzovcov
11.7.2014 - http://ecav.sk

Kodifikovanie evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na území dnešného Slovensku na Žilinskej synode v roku 1610 a dotvorenie jej cirkevnej územnej správy tretieho stupňa na Spišskopodhradskej synode, ktorej 400. výročie si pripomíname v tomto roku, je spojené s dvoma významnými členmi uhorského šľachtického rodu Turzovcov – s Jurajom Turzom a Krištofom Turzom.

Viac: tu


http://ecav.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok