ECAV Ružomberok
Kronika roku 2014
Úvod
História
Kázne v r. 2014
Kázne v r. 2013
Kázne v r. 2012
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2014
Kronika 2013
Kronika 2012
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk

Prípravky k Lutherovej dekáde na rok 2014
14.10.2014 - http://ecav.sk

Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku v októbri 2008 schválilo project prípravy našej cirkvi na 500. výročie reformácie pod názvom Lutherova dekáda. Prinášame desať prípraviek na biblické hodiny na rok 2014 na tému Všeobecné kňazstvo.

1. Aktuálnosť témy
2. Všeobecné kňazstvo v Starej zmluve
3. Všeobecné kňazstvo v Novej zmluve a v dobe apoštolov a cirkevných otcov
4. Kňaz Ježiš Kristus
5. Všeobecné kňazstvo u Dr. Martina Luthera
6. Kresťan a spoločenstvo
7. Uplatnenie všeobecného kňazstva v cirkvi
8. Všeobecné kňazstvo a rôzne druhy služieb
9. Spiritualita kresťana ako kňaza
10. Služba všetkých pre všetkých

Viac: tu

http://ecav.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok