ECAV Ružomberok
Kronika roku 2015
Úvod
História
Kázne v r. 2015
Kázne v r. 2014
Kázne v r. 2013
Kázne v r. 2012
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2015
Kronika 2014
Kronika 2013
Kronika 2012
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk

Oznam dekana Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave o predĺžení termínu na podanie prihlášky na šúdium v akademickom roku 2015/2016
5.7.2015 - http://www.evanjelik.sk

Dekan Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len „EBF UK“) vzhľadom na skutočnosť, že počet prihlásených uchádzačov na štúdium v akademickom roku 2015/2016 nepresiahol kapacitné možnosti fakulty predlžuje termín na podanie prihlášky na štúdium v študijných programoch 1. stupňa, 2. stupňa a 1. a 2. spojeného magisterského stupňa. Prihlášku na štúdium je možné zaslať do 13. augusta 2015 na adresu: Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bartókova 8, 811 02 Bratislava.

Zaslané prihlášky na štúdium budú vyhodnotené v náhradnom termíne prijímacieho konania,
t. j. 28. augusta 2015.

V Bratislave dňa 1. júla 2015

doc. Mgr. Ľubomír Batka, Dr. theol., v. r.
dekan

Viac: tu

http://www.evanjelik.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok