ECAV Ružomberok
Kronika roku 2015
Úvod
História
Kázne v r. 2015
Kázne v r. 2014
Kázne v r. 2013
Kázne v r. 2012
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2015
Kronika 2014
Kronika 2013
Kronika 2012
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk

95 VÝPOVEDÍ DR. MARTINA LUTHERA. Malý spis – veľké zmeny -
Adriána Biela, Maroš Nicák, Ľubomír Batka
31.7.2015 - http://ecav.sk

Kniha ponúka preklad známych 95 výpovedí Martina Luthera. Čitateľ sa o tomto významnom Lutherovom spise dozvie viac z troch štúdií: historickej, teologickej ako i kontextualizujúcej a prenikne k podstate reformačnej teológie. Bez ohľadu na to, že otázka historicity pribitia výpovedí na bránu zámockého kostola vo Wittenbergu zostáva otvorená, kniha vedie k pochopeniu Lutherových výpovedí o pokání a Lutherových sociálno-etických dôrazov v konkrétnych prejavoch kresťanského života.

(Lutherova společnost, Praha 2015, 1. vydanie, 136 strán)

Viac: tu

obr

http://ecav.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok