ECAV Ružomberok
Kronika roku 2016
Úvod
História
Kázne v r. 2016
Kázne v r. 2015
Kázne v r. 2014
Kázne v r. 2013
Kázne v r. 2012
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2016
Kronika 2015
Kronika 2014
Kronika 2013
Kronika 2012
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
K 5. upravenému vydaniu Evanjelického spevníka
1.3.2016 - http://tranoscius.sk

V týchto dňoch sa začala distribúcia už piateho vydania Evanjelického spevníka. Ide o historicky prelomové vydanie, pretože po prvýkrát sa notová a celková sadzba vykonala na Slovensku a tak vydavateľ vlastní editovateľné súbory pre zapracovanie opráv či schválených zmien. Málokto asi vie, že sadzba prvého vydania sa realizovala za pomoci zahraničných cirkví v Nemecku a Evanjelická cirkev a. v. na Slovensku ani vydavateľ Tranoscius nevlastnili elektronické podklady. Z uvedeného dôvodu sa pri dotlači používali len skenované tlačové podklady, čo neumožnilo zapracovať výrazné chyby vzniknuté pri prvej tlači.

Vydavateľ mal k dispozícii 134 opráv textovej časti (týkali sa najmä správnosti rytmiky) od evanjelického farára Jána Lacku, z ktorých bolo na základe odporúčania Bohoslužobného výboru zapracovaných až 85%. V notovej časti boli k dispozícii opravy zanechané dnes už nebohým kantorom Jozefom Farkašom, ktoré boli po konzultácii s doc. Mgr. Art. Annou Predmerskou zapracované do nového vydania. Notografiu zhotovil Mgr. Art. Stanislav Grich, PhD. a celkovú sadzbu Ing. Andrea Mikulcová. O korektúry sa postarali Bc. Naďa Kubányová, PaedDr. Oľga Drobná, PhD., PhDr. Edita Škodová a Stanislav Tichý. V niekoľkomesačnom maratóne namáhavej práce sme sa snažili priniesť spevník v novom šate, ktorý by priniesol prehľadnosť. Okrem čísel piesní sme uviedli aj ich názvy, každá pieseň sa začína na novej strane. V niekoľkých prípadoch, keď prechádza verš piesne na ďalšiu stranu, je opäť znotovaný. Nie všetky  nápevy sú totiž chronicky známe, a preto sme chceli zjednodušiť „prístup“ k nápevu. Aby mal noty spievajúci vždy k dispozícii. Odkaz na text a melódiu sme umiestnili do jednej línie pod pieseň. Vítanou zmenou môže byť aj nový prvok v päte pri čísle strany – a to je názov častí a podčastí. Spievajúci tak hneď dostane informáciu, či spieva pieseň v slávnostnej alebo bezslávnostnej časti cirkevného roka a k akému sviatku alebo akej príležitosti sa tá-ktorá pieseň vzťahuje.

Kto si vie predstaviť o aký rozsah a náročnosť práce ide, vie, že je to asi nemožné bez chýb. Snažili sme sa, ak sa chybičky nájdu, aby ich bolo čo najmenej. V snahe zachytiť prípadné nedostatky vydavateľstvo zriadilo adresu spevnik@tranoscius.sk, na ktorú prosí pozorných používateľov nahlásiť vzniknuté chyby, aby sa pri ďalšej dotlači mohli odstrániť.

Mrzí nás, že sa našli niekoľkí jednotlivci, ktorí znevažujú vykonanú prácu a tým aj ľudí, ktorí sa na tomto náročnom projekte podieľali. Svojimi, možno neuváženými, vyjadreniami uvádzajú verejnosť do omylu, že spevník je pre množstvo chýb nepoužiteľný – čo nie je pravda. Zatiaľ boli zachytené len dve chyby novej sadzby, ostatných 114 zmien v texte sú opravy prvého vydania na základe odporúčania Bohoslužobného výboru a nemožno ich považovať za chyby. Uvedené zmeny budeme publikovať v niektorom z čísel týždenníka Evanjelický posol spod Tatier, aby si ich užívatelia predošlých vydaní mohli poznačiť do svojho spevníka a tak sa odstránila nejednotnosť pri spoločnom speve. Považujeme to za lepšie riešenie, ako vydávať spevník v ďalších vydaniach s chybami, ako napríklad v predspeve Ó, Ježiši, v ktorom bolo aj v dotlačiach uvádzané „oroduj“ namiesto „prihovor“.

Veríme, že múdra evanjelická verejnosť prijme nové opravené vydanie s porozumením, v snahe zlepšovať ďalšie vydania a na prípadné nedostatky nás s láskou upozorní na uvedenej adrese spevnik@tranoscius.sk.

Mgr. Ľubomír Turčan, riaditeľ vydavateľstva
V Liptovskom Mikuláši 26. 2. 2016

http://tranoscius.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok