ECAV Ružomberok
Kronika roku 2016
Úvod
História
Kázne v r. 2016
Kázne v r. 2015
Kázne v r. 2014
Kázne v r. 2013
Kázne v r. 2012
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2016
Kronika 2015
Kronika 2014
Kronika 2013
Kronika 2012
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
O V. ECD 2016 v Rádiu Regina
1.8.2016 - http://ecav.sk
 
Bratia a sestry, tu si môžete vypočuť reportáž redaktora RTVS Martina Jurča z V. ECD v Békešskej Čabe, ktorá odznela 16. 7. 2016 v duchovnom magazíne Viera v živote (Rádio Regina, sobota 17:05 - 17:50), ako aj v programe Navštívili sme Evanjelické cirkevné dni v Békešskej Čabe...

Viac: tu

http://www.vdecav.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok