ECAV Ružomberok
Kronika roku 2018
Úvod
História
Kázne v r. 2018
Kázne v r. 2017
Kázne v r. 2016
Kázne v r. 2015
Kázne v r. 2014
Kázne v r. 2013
Kázne v r. 2012
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2018
Kronika 2017
Kronika 2016
Kronika 2015
Kronika 2014
Kronika 2013
Kronika 2012
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
DeutschEvanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
RTVS 23. septembra 2018
21.9.2018 - http://ecav.sk

9.05 – Rádio Slovensko, Rádio Regina – služby Božie z Muránskej Dlhej Lúky 10.00 – STV Dvojka – ordinácia novokňazov ECAV – Banská Bystrica-Radvaň

9.05 – Rádio Slovensko, Rádio Regina – evanjelické služby Božie z Muránskej Dlhej Lúky; kázať bude zborový farár Dušan Pavel Hrivnak, konsenior Gemerského seniorátu. Spievať sa budú piesne ES č. 186, 540, 199, 648, A 60.

10.00 – STV Dvojka – ordinácia novokňazov ECAV na Slovensku – slávnostné služby Božie z Ev. a. v. chrámu Božieho v Banskej Bystrici-Radvani. Nových evanjelických kaplánov budú ordinovať generálny biskup Miloš Klátik a dištriktuálni biskupi Milan Krivda a Slavomír Sabol.

Viac: tu


http://ecav.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok