ECAV Ružomberok
Kronika roku 2020
Úvod
História
Kázne v r. 2020
Kázne v r. 2019
Kázne v r. 2018
Kázne v r. 2017
Kázne v r. 2016
Kázne v r. 2015
Kázne v r. 2014
Kázne v r. 2013
Kázne v r. 2012
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2020
Kronika 2019
Kronika 2018
Kronika 2017
Kronika 2016
Kronika 2015
Kronika 2014
Kronika 2013
Kronika 2012
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch


Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk

Uvoľňovanie - služby Božie 10.5.2020
7.5.2020 - ECAV Ružomberok

Milí bratia a sestry a priatelia ECAV zboru v Ružomberku.

Tešíme sa, že sa veci posúvajú k lepšiemu a uvoľňujú sa opatrenia, ktoré sa týkajú aj bohoslužobného života. Vidíme za tým Božiu milosť pre náš národ.

Chceme vám s radosťou oznámiť, že sa po dlhom čase uvidíme konečne tvárou v tvár na službách Božích(SB).

Avšak na základe usmernení jednak hlavného hygienika a tiež našich predstaviteľov cirkvi budú dočasne konané nasledovným spôsobom:

Už najbližšiu nedeľu 10. mája bude dvojo služieb Božích
- v časoch o 10:00 a o 11:00 hod/

O 10:00 hod budú služby Božie(SB) vyhradené seniorom. Tu chceme požiadať všetkých, ktorí majú menej ako 60 rokov, aby sa v tomto čase SB nezúčastnili.

O 11:00 hod budú druhé SB, na ktoré pozývame sestry a bratov vo veku do 60 rokov. Obe budú trvať trošku kratšie v porovnaní s bežnými SB.

Ak sa však senior rozhodne, že sa chce zúčastniť SB o 11:00 hod., môže tak s kľudom urobiť, nebudem v tomto zmysle obmedzovať ľudí. Predsa však chcem vymedziť špeciálny čas, ktorý bude bezpečnejší.

Tieto opatrenia robíme aj kvôli priestoru, ktorý by nestačil, ak by do kostola prišlo viac ako 75 ľudí.

Do pozornosti dávame hygienické opatrenia:
1. Každý musí mať nasadené rúško.
2. Pri vstupe si bude musieť každý dezinfikovať ruky dezinf. prostriedkom na to pripraveným.
3. Na laviciach budú značky, ktoré budú označovať miesta na sedenie (sedieť sa bude len v každej druhej lavici a odstupy budú aspoň 2 metre od seba.. Spolu môže sedieť samozrejme rodina)
Dočasne sa môže stať, že nebudete môcť sedieť na svojom obvyklom mieste. Prijmite to s porozumením!
4. Budeme sa riadiť pokynmi služby, ktorá bude mať režim sedenia a vychádzania z kostola v réžii.
5. Ruky si podávať nebudeme, nahradíme to úsmevom alebo zakývaním rukou :)

17. mája už bude čas služieb Božích upravený na 9:00 (seniori) a 11:00 (ostatní)
Tešíme sa na spoločné vzácne stretnutie.

VIac: https://www.facebook.com/ecavruzomberok/

obr

ECAV Ružomberok
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok