ECAV Ružomberok
Hudobné CD zborového soevokolu
Úvod
História
Kázne v r. 2012
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2012
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Hudobné CD zborového spevokolu

Spevokol pri Evanjelickom a. v. cirkevnom zbore v Ružomberku nahral v máji 2004 hudobné CD s názvom Veľkú radosť dal nám Pán. Obsahuje 22 duchovných skladieb upravených pre trojhlasný a štvorhlasný miešaný zbor.

Dirigent: Oľga Bruncková

Členovia: Želmíra Antolová, Rudolf Brveník, Edita Buschbacherová, Mária Dzuriaková, Elena Fábryová, Eva Hariňová, Lucia Hariňová, Elena Holevová, Božena Janitsová, Zuzana Jarabová, Marta Kasanická, Mária Klobušiaková, Martin Košík, Jana Kozicová, Anna Kusková, Viera Ludrovcová, Slavomír Lukáč, Vladimír Lukáč, Helena Lukáčová, Katarína Lukáčová, Soňa Mičudová, Ján Mojš, Drahuša Mojšová, Jozef Páleš, Danica Papúchová, Rastislav Sabucha, Zuzana Sedliaková, Martin Šefranko

Sólo spev: Soňa Mičudová, Ján Mojš
Čítanie biblických textov: Karol Dzuriak
Hostia: Viera Matajová, Martina Šimkovičová
Obal CD: titulné foto, ostatné fotografie: Rastislav Sabucha, Libor Mach

cd

Zoznam skladieb:
Ó, kresťania poďme (J. F. Wade – K. Wurm – A. Žiak)
Ó, ty vianočný   (Sicílsky nápev – R. Mauersberger – Anonym – J. G. Leštinský)
Anjel Pánov (Valenta – M. Luther – J. Machajdík)
Éli, Éli, lama sabachtani (autor neznámy)
Haleluja! Radostnú zvesť  (Starofrancúzsky nápev – Karol Wurm – Anonym)
Víťaz nad smrťou  (G. F. Händel – Anonym – A. Žiak)
Veľkú radosť dal nám Pán  (W. A. Mozart – O. Betko st.)
Ku komu pôjdem, Pane  (F. Schubert – K. Wurm)
Sláva na výsostiach Bohu  (F. Schubert – K. Wurm)
Nádej tých, čo sa kajajú (G. P. Palestrina – Starocirkevný hymnus – J. Silan)
Daromná je chvála (autor neznámy)
Hospodine, večný Pane (Cithara sanctorum 1674 – M. Bázlik – V. Kubovčák)
Buď vôľa Tvoja (G. C. Stebbius – A. A. P. – D. Slabey)
Kyrie (Ortodoxná liturgia)
Svetlo (Afroamerický spirituál – O. Studenec)
On je kráľov Kráľ (Afroamerický spirituál – I. Hrušovský)
Modlitba Františka z Assisi (P. Eben – J. Hrdlička – A. M. Frühlingová)
Swing Low, Sweet Chariot (Spirituál)
My Lord (Afroamerický spirituál – J. Bezák)
Večerná modlitba (Chorál – M. Schneider-Trnavský)
Óda na radosť (L. van Beethoven, autor úpravy neznámy)

Nahraté v ev. a. v. kostole v Ružomberku 7.-8. mája 2004.
CD si môžete objednať osobne na farskom úrade, prípadne telefonicky (044/432 21 98).
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok