ECAV Ružomberok
Odkazy na stránky
Úvod
História
Kázne v r. 2012
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2012
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Odkazy na stránky

http://www.ecav.sk  
(oficiálna stránka našej ev. cirkvi; nájdete na nej aj adresy ďalších www stránok niektorých ev. cirkevných zborov);

http://www.biblia.sk   (text Písma Svätého v elektronickej podobe)
http://www.evs.sk   (Evanjelizačné stredisko pre masmédiá);
http://www.sem.sk   (Spoločenstvo ev. mládeže);
http://www.vbh.sk   (Vysokoškolské biblické hnutie) nájdete na nej odkaz na výborné protestantské kníhkupectvo Jonatán;
http://www.vdecav.sk   (Východný dištrikt ECAV)
http://www.diakonia.sk   (Evanjelická diakonia)
http://www.fevth.uniba.sk   (Evanjelická bohoslovecká fakulta Bratislava)
http://www.bsmt.sk   (Biblická škola Martin)
http://www.sceav.cz   (Sliezska evanjelická a. v. cirkev - ČR)
http://www.srcce.cz   (Českobratská cirkev evanjelická /ČCE/ - ČR) nájdete na nej odkaz na pražské ev. vydavateľstvo Kalich a časopis pre mládež Bratrstvo
http://mladez.evangnet.cz   (o práci ev. mládeže v ČR)
http://www.zamyslenia.sk   (biblické zamyslenia na každý deň)
http://www.sekty.sk   (kresťanský pohľad na sekty)
http://web.viapvt.sk/jpklevice   (Združenie Ježiš pre každého)
http://granosalis.cz   (stránky s kresťanskou tematikou – ČR)
http://www.chat4u.sk   (diskusia o otázkach spätých s kresťanstvom)

Kresťanská hudba:

http://www.krestanskaponuka.sk   (kresťanská hudba, literatúra, video)
http://www.sk-music.sk   (slovenská kresťanská hudba)
http://gosamka.gospel.sk   (hitparáda kresťanských amatérskych skupín)

Pre záujemcov o kresťanskú literatúru:

http://www.tranoscius.sk   (vydavateľstvo Tranoscius)
http://eman.evangnet.cz   (české ev. vydavateľstvo Eman)
http://mlyn.evangnet.cz   (české ev. vydavateľstvo Mlýn)
http://www.porta.sk   (slov. protestantské vydavateľstvo Porta libri)
http://www.navrat.cz   (protestantské vydavateľstvo Návrat domů - ČR)
http://www.ivysehrad.cz   (vydavateľstvo Vyšehrad - ČR)
http://www.kna.cz   (Karmelitánské nakladatelství - ČR)
http://www.kredis.sk   (knižná distribúcia, vedia zaobstarať i knihy z ČR)
http://www.buchreligion.de   (náboženské knihy – Nemecko)
http://mucednici.prayer.cz   (o prenasledovaných kresťanoch)
http://ecavrbk.szm.sk   (náš ružomberský ev. cirkevný zbor)

Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok