ECAV Ružomberok
Oznamy, termíny
Úvod
História
Kázne v r. 2012
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2012
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Oznamy farského úradu, termíny

SLUŽBY BOŽIE
NEDEĽA - 10.00 hod.

VEČERA PÁNOVA
V rámci sl. Božích v 1. nedeľu v mesiaci - konajú sa v kostole.

DETSKÁ BESIEDKA (mimo júla a aug.)
NEDEĽA - 10.00 hod.

BIBLICKÁ HODINA (Advent - Veľká noc)
UTOROK - 18.00 hod.

VEČERNÉ SLUŽBY BOŽIE (mimo júla a aug.)
ŠTVRTOK - 18.00 hod.

PRÍPRAVA SPEVOKOLU
ŠTVRTOK - 18.35 hod.

STRETNUTIE DORASTU - počas letných prázdnin
PIATOK - 17.15 hod.

BIBLICKÁ HODINA MLÁDEŽE
PIATOK - 18.00 hod.

Úradné hodiny na farskom úrade:
PONDELOK, STREDA, PIATOK:   9.00 - 11.30 hod.

Ak nie sme kvôli iným povinnostiam mimo farského úradu, alebo na fare práve neprebieha vyučovanie, poslúžime Vám radi - podľa našich možností - i mimo uvedených úradných hodín.

Telefónne číslo: 044/432 21 98
E-mail: ruzomberok@ecav.sk

NEDEĽNÚ KÁZEŇ v písomnej podobe je možné prevziať pre tých, ktorí už do kostola prísť nevládzu, v kancelárii fary .

KRESŤANSKÚ LITERATÚRU si môžete zakúpiť po službách Božích v kostole, alebo aj priamo na fare. Máte tiež možnosť vypožičať si z rozsiahlej zborovej knižnice knihy, evanjelické časopisy a náboženské prednášky na magnetofónových kazetách.

STARŠIE TOHOROČNÉ VÝTLAČKY Ev. posla, ktoré ste už prečítali a doma ich nepotrebujete, rovnako staršie výtlačky ev. časopisov (napr.: Ev. východ, Cestou svetla), môžete priniesť na náš farský úrad. Dobre poslúžia pacientom v nemocniciach a odsúdeným vo väznici.

Ďakujeme vám za porozumenie!
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok