Občianske združenie Vladimíra Pavla Čobrdu


Úvod
História

Kázne v r.2007
Kázne v r.2006
Kázne v r.2005
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby

Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku
A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01
044/432 21 98
jonki@bb.telecom.sk

webmaster


Občianske združenie Vladimíra Pavla Čobrdu
A. Bernoláka 11, 034 01 Ružomberok.; tel.: 044/432-21-98
IČO: 37 904 825; E-mail: jonki@bb.telecom.sk
Číslo účtu: 0332639812/0900 v: SL. SP. a.s. - pobočka Ružomberok

Dokumenty
stanovy občianskeho združenia V.P.Čobrdu 

Vážený pán (Vážená pani), Vážená firma!

Občianske združenie Vladimíra Pavla Čobrdu sa na Vás s dôverou obracia so žiadosťou o podporu formou poskytnutia 2- percentného podielu zaplatenej dane z príjmu za zdaňovacie obdobie 2004.  

K cieľom Občianskeho združenia Vladimíra Pavla Čobrdu patrí podpora aktivít detí, mládeže, ale aj dospelých hlásiacich sa do rodiny ružomberských evanjelikov. Konkrétne to znamená, že združenie chce spolufinancovať tábory pre deti, mládež i poznávacie zájazdy poriadané Evanjelickým cirkevným zborom v  Ružomberku. Stanovy Občianskeho združenia Vladimíra Pavla Čobrdu sú k nahliadnutiu na: http://ecavrbk.szm.sk

Vyjadrujeme nádej, že sa táto žiadosť stretne u Vás s láskavým porozumením.

Mgr. Martin Šefranko - ev. a. v. farár, 
predseda výboru Občianskeho združenia Vladimíra Pavla Čobrdu
 

späť