ECAV Ružomberok
Zborový občasník DEDIČSTVO
Úvod
História
Kázne v r. 2012
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2012
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Zborový občasník DEDIČSTVO

stiahnite si - 2/2011 (Začiatok školského roku) vo formáte pdf
stiahnite si - 1/2011 (Veľká noc) vo formáte pdf

stiahnite si - 3/2010 (Vianoce) vo formáte pdf

stiahnite si - 2/2010 (Vianoce) vo formáte pdf

stiahnite si - 2/2009
(Začiatok školského roku) vo formáte pdf
stiahnite si - 1/2009 (Veľká noc) vo formáte pdf

stiahnite si - 3/2008 (Vianoce) vo formáte pdf

stiahnite si - 2/2008 vo formáte pdf
stiahnite si - 1/2008 (Veľká noc) vo formáte pdf

stiahnite si - 3/2007 (Vianoce) vo formáte pdf
stiahnite si - 2/2007 vo formáte pdf
stiahnite si - 1/2007 (Veľká noc) vo formáte pdf

stiahnite si - 3/2006 (Vianoce) vo formáte pdf
stiahnite si - 2/2006 (Začiatok školského roku) vo formáte pdf
stiahnite si - 1/2006 (Veľká noc) vo formáte pdf

stiahnite si - 4/2005 (Vianoce), vo formáte pdf
stiahnite si - 3/2005 (Začiatok školského roku) vo formáte pdf
stiahnite si - 2/2005 (Pozvanie na Celoslovenský evanjelický festival v Ružomberku) pdf
stiahnite si - 1/2005 (Veľká Noc), vo formáte pdf

stiahnite si - 3/2004 (Vianoce), vo formáte rtf
stiahnite si - 2/2004 (začiatok škol. roka), vo formáte rtf
stiahnite si - 1/2004 (Veľká noc) vo formáte pdf

dedicstvo

Všetkých, ktorí čítate náš zborový občasník DEDIČSTVO úprimne pozdravujem. Zvlášť tých, ktorí sa s ním stretávajú po prvýkrát. Naším zámerom je, aby sa dostal do každej domácnosti nášho zboru. Nech vám je DEDIČSTVO milé!

Nie je pravdou, že niet čo dediť. Ako ružomberskí evanjelici máme svoje dedičstvo. Patrí k nemu odkaz ružomberských ev. osobností (Makovický, Čobrda, Salva, Plavec a. i.), horlivosť, obetavosť, spolupatričnosť, súdržnosť, vzájomné spoločenstvo, tolerantnosť; ale tiež kostol a naše cirkevné budovy, služby Božie, modlitba, poznanie Biblie a život podľa nej, spev a spevokol, rodiny: deti, dorast, mládež a starší v našom zbore. Len keď si budeme vedomí, že sme mnoho zdedili, že máme čo rozhojňovať, že to DEDIČSTVO je naše, nebudú ani generácie po nás vydedencami.

Nadovšetko, v Ježišovi Kristovi sme sa stali dedičmi (Efezským 1,11). V Kristovi sme dostali dar lásky, spoločenstva, odpustenia. Dar, ktorý možno vyzerá celkom obyčajne, no kto začal Kristovi osobne dôverovať, kto nepohrdol cirkvou – spoločenstvom Božích detí a dedičov, ten spoznal, že niet väčšej hodnoty. Preto: Len sa dobre pozri, čo si od Pána Boha dostal! Nemávni nad tým rukou skôr, než to spoznáš! Aj ty si Božím dedičom. Buďme za to, čím nás Pán Boh obdaroval, spoločne vďační.

Naše zborové presbyterstvo sa uznieslo, že DEDIČSTVO by malo vychádzať (aspoň) 3x ročne - najmä pred: Veľkou nocou, začiatkom školského roku a Vianocami.
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok