Stručne - krátke úryvky z literatúry


Úvod
História
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby

Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku
A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01
044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk

webmaster


... ale umyjem ťa!

     Keď sa vekom zrelej speváčky spýtali na jej pocit, keď ráno v zrkadle zazrie svoju tvár, odvetila: Poviem si: Síce ťa nepoznám, ale umyjem ťa! O tom, ako chce cirkev zákazom nedeľného predaja diskriminovať, šikanovať, neprávom sa vmiešavať..., bolo popísaného mnoho, no pochopeného len málo. Ak sme totiž namiesto nedeľného nakupovania pozvaní do kostola, ide vlastne o obdobu toho, čo vyjadrila oná pophviezda: O odvahu nebáť sa pozrieť do zrkadla, nastaviť zrkadlo svojej duši. Obraz, ktorý zbadáme, asi nepoteší. No nebojme sa riecť: ... ale umyjem ťa!

     Pretože až keď obrátime svoju tvár k Bohu, stávame sa ľuďmi. Grécky výraz pre človeka anthropos pochádza zo slov ano trepon opa – ten, ktorý obracia tvár hore. Byť človekom teda znamená byť obrátený hore, k Bohu, dovoliť Kristovi, aby On umyl našu tvár. A mať čistú tvár je väčším vkladom ako to, čo vložíme do nákupného koša.

Martin Šefranko
 

späť