Kázne zo služieb Božích v Evanjelickom kostole v Ružomberku v roku 2007


Úvod
História
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby

Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku
A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01
044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk

webmaster


25.12. 2007 - 1. sviatok vianočný

Piesne: 52, 34, 592, 35, 54, A: 12;
Kázňový text: Luk 2, 1-7

Drahé sestry, milí bratia v Pánovi Ježišovi Kristovi!

Pán Ježiš Kristus prišiel na svet, ktorý mal veľa problémov a bolestí. Život bol krátky, chorôb  bolo neúrekom, národy stonali pod rímskou nadvládou a všade bolo otroctvo. Vdovy, siroty, postihnutí a chorí nemali žiadnu sociálnu alebo záchrannú sieť.

Do tejto situácie prichádza Ježiš Kristus. Chorým hovorí: Vstaň, vezmi si svoje lôžko a choď – tvoja viera ťa zachránila. Tým, ktorí boli bez priateľov povedal: Dnes chcem večerať v tvojom dome. A inokedy vraví: Nazval som vás svojimi priateľmi.

Na povrchu sa svet od prvých Vianoc radikálne zmenil, ale hlboko vnútri sú stále rovnaké problémy – pretože sú to problémy ľudského srdca. Ak by najväčšou potrebou nášho sveta boli informácie a vedomosti, Boh by nám bol poslal vychovávateľa a učenca.

Ak by najväčšou potrebou boli nové technológie, celkom iste by poslal vedca. Ak by našou najväčšou núdzou bol nedostatok peňazí, Boh by nám bol poslal určite dobrého ekonóma. Ak by najväčšou núdzou bola nuda, Boh by nám poslal zabávača. Ale, Keď sa Boh pozeral do ľudských sŕdc, vedel, že najväčšou potrebou je odpustenie a znovu nájdenie Boha a  tak poslal Spasiteľa Ježiša Krista.

Preto tým, ktorých trápila ťažoba hriechov hovorí Pán Ježiš: Buď dobrej mysli, synu, odpúšťajú sa Ti hriechy. Boh vedel, že riešenie ľudským problémov sa nenachádza okolo nás, ale  vo vnútri človeka. Vie, že ak bude odpustením uzdravené naše vnútro, potom sa začne  meniť aj náš život a prostredie okolo nás.

Boh posiela Spasiteľa, Boh posiela liek, ale hneď na začiatku prichádza ďalší problém. Svet má problém s jeho prijatím. Jozef sa bojí vziať si Máriu za manželku po tom, čo sa dozvedá, že je tehotná. Hovorí si: je vôbec pravda, čo mi to Mária hovorí o anjelovi? A potom, čo povie moje okolie ak sa to dozvedia? Herodes si hovorí: Mesiáš, nemesiáš, čo keď ma pripraví o trón? Radšej sa  Ho zbavím.

Evanjelista Lukáš nám podáva správu, že Mária kladie Ježiša do Jaslí, pretože nikde inde pre neho už nebolo miesto. Paradoxné! Tento svet posiela Boha do zapáchajúcej maštale. Ako to urobil vtedy pred dvetisíc rokmi, tak to robí aj dnes.   Bratia a sestry, situácia sa od onej betlehemskej Noci príliš nezmenila. Boh je stále u väčšiny z ľudí na okraji záujmu. Voláme  Ho k sebe ak sa nám to hodí, ale rozčuľuje nás, keď má na nás nejaké požiadavky. Denne Ho ľudia vyhadzujú zo svojich kancelárií a ordinácií, z fabrík a laboratórií, z divadiel a koncertných siení, vyhadzujeme Ho z obývačiek aj z detských izieb našich detí. To je naša diagnóza. Pre iné veci však máme miesta  a času dosť. Naše životy sú tak plné. Musíme toho toľko urobiť a stihnúť.

Vždy je to však životu nebezpečné, ak zo svojho života vypudíme Toho, ktorý nás stvoril?

Ježiš vstúpil do nášho sveta z vonku – z toho Božieho sveta. My sme na tom nemali žiadnu zásluhu. Bolo to Božie dielo. Ani Herodes nedokázal tomu zabrániť a nič na tom zmeniť. Narodil sa pre všetkých, a nikto tomu nemohol zabrániť.

Bratia a sestry, môžeme však zabrániť tomu, aby sa narodil v nás. Tak ako vstúpil Ježiš do ľudských dejín, tak prichádza dnes  k tebe aj ku mne. Ak mu zabránime vstúpiť do nášho života, bude to už naše rozhodnutie. Boh, ktorý nás v láske obdaril slobodou bude naše rozhodnutie akceptovať  a On sa v našom živote nenarodí. A my tak zostaneme bez Neho a bez Jeho záchrany a požehnania.

Apoštol Pavol hovorí kresťanom v Grécku: Znovu trpím pôrodné bolesti, dokiaľ nebude Kristus zrodený a sformovaný vo vás. Gal 4, 19. Pavol rozumie tomu, čo je Boží cieľ pri nás, v našom živote. Potrebujeme, aby bol v našom živote zrodený  a viditeľný Kristus, aby prebýval v našom živote.

Prajem nám, aby sme aj v tomto Vianočnom čase porozumeli ako veľmi naše životy potrebujú Spasiteľa. Aby tak ako sa uskutočnil Boží plán pred 2000 r. – že sa Ježiš narodil do tohto sveta - aby sa podaril aj zámer, ktorý má Boh s našimi životmi, aby v nás prebýval narodený Kristus a aby sa náš život a náš charakter viac a viac podobal Jeho charakteru. Amen!

David Bázlik – zborový farár
   

späť