Kresťanský život


Úvod
História
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby

Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku
A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01
044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk

webmaster


Fľaša parfému (alebo o viere, ktorá vonia a o hraniciach lásky ku Kristu)

“Keď bol (Ježiš) v Betánii v dome Šimona Malomocného a sedel za stolom, prišla žena s alabastrovou nádobou drahocennej masti z pravej nardy. Rozbila alabastrovú nádobu a masť Mu vyliala na hlavu.”

     Poznáte ten hrejivý pocit? Napríklad, keď ste urobili nejaký dobrý obchod? Keď ste kúpili nejaký tovar podstatne lacnejšie, než ako sa bežne predáva? Je to vskutku pekný pocit, lebo nás pri srdci hreje, že peniažky, ktoré sme ušetrili, môžeme ešte nanovo výhodne investovať. Aspoň tak si to myslíme. No nie vždy sa tá naša lacná kúpa ukáže ako výhodná. To, čo je lacné, nebýva obvykle kvalitné. A hoci nás mrzí, ak musíme za to i ono draho platiť, na prísloví: “Nie sme takí bohatí, aby sme kupovali lacné veci”, predsa len čosi pravdy bude.
     Neznáma žena z uvedeného textu, zdá sa, “dobrý obchod” neurobila. Aspoň tak to bolo cítiť z mrzutých poznámok učeníkov. “Načo bola táto strata masti?” (v.4. Celkom dobre im rozumieme. Najmä, ak si uvedomíme, že cena masti - čosi viac ako 300 denárov - bola hodnotou asi ročného zárobku robotníka v tých časoch. Niet sa teda čo diviť káravému hlasu učeníkov, ktorí namietajú, že masť sa mohla radšej predať a výťažkom z predaja pomôcť chudobným.

     No Ježiš stojí na strane nemenovanej ženy. Pretože veríme, že Ježiš je Pravda - čujme čo chce Pán zastávaním sa “márnivej” ženy riecť dnes nám. Vyjasní sa to, keď si všimneme dvojaký prístup ku Kristovi:
- postoj šomrajúcich ľudí,
- postoj neznámej ženy.
     Ľudia vo svojej nevôli namrzení nad ženiným činom ukazujú, že ich láska ku Kristu má svoje medze.

     Má hranice i moja - tvoja láska ku Kristovi, alebo Ho dokážeme mať radi ako oná žena?
     Koľkokrát sa aj v našom zbore stretneme s hranicami: “Viete, ktože som ja? Ja nič nedokážem, nemôžem.” “Ja, ja som už starý.” “Nemám čas.” “V kostole je zima.” “To by som nezvládol.” Mnohí sme majstrami v stavaní si hraníc lásky ku Kristovi. Niežeby sme boli Jeho nepriateľmi, alebo že by nám Božie veci boli “ukradnuté”. No milujeme Boha systémom: odtiaľ-potiaľ.
     Biblické príbehy o vdove, ktorá hodila do pokladnice chrámu všetko, čo mala, či tento príbeh o neznámej žene, ktorej láska k Ježišovi bola väčšia ako ekonomické úvahy, nám poukazujú na Božiu lásku. Lásku, ktorá obetovala život za nás priestupníkov.
     Z činu neznámej ženy zaznieva pre nás otázka: “Akú cenu má pre mňa - nás Pán Boh, Ježiš Kristus?”

     Niektoré komentáre k uvedenému textu poznamenávajú, že “mzda”, za ktorú Judáš zradil Pána bola asi 5x menšia, než hodnota masti, ktorou žena pomazala Ježiša. To je upozornením pre nás - keď chceme zameniť lásku k Pánu Bohu za čokoľvek menej hodnotné: za TV program, za svoje plány, obchody... každý si tam dopĺňame to, z čoho nás obviňuje svedomie.
     Betánska žena je nám trvalým svedectvom, že láska k Pánu Bohu sa nedá premeriavať ekonomickými hodnotami. Naopak: je spontánna a dáva to najlepšie čo má práve Ježišovi.
     Pre Neho nič nie je škoda . Lebo On bohatý schudobnel, aby sme zbohatli Jeho chudobou. Podľa Ježišových slov, žena pomazala Jeho telo na pohreb. Spoznala v Ňom teda Baránka Božieho. Aj keď jej meno nepoznáme. Ježiš sa postaral, aby nezostalo zabudnuté(v.9).
     Stalo sa tak kvôli tomu, že žena sa nehanbila, za svoju vrúcnu lásku k Pánovi. Lásku, ktorá dokáže priniesť obete. V jej prípade fľašu vzácneho parfému. Čo chceme obetovať my? Na to nech hľadá odpoveď každý sám. Hlavne, aby naše evanjelické kresťanstvo voňalo ako láska a viera onej ženy. Aby bolo vrúcnym. Aby sa naša viera a láska nestali podobné studenému ľadu z chladničky.      Amen.

 

späť