Stručne - krátke úryvky z literatúry


Úvod
História
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby

Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku
A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01
044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk

webmaster


Kristovo utrpenie dnes

Zradili môjho Ježiša.
Nielen pred dvetisíc rokmi Ho zradili.
Nielen v Getsemane ho zradili.
Nielen Judáš, jeden z učeníkov , Ho zradil.
Pane,
veľakrát, predvčerom, včera a dnes
zrádzajú Teba.
V mojej vlasti Ťa zrádzajú,
ja som to, kto Ťa zradil.
Nie bozkom som Ťa zradil , ako Judáš,
ale zanedbal som skutky viery.
Nie týmto pozdravom som Ťa zradil:
“Zdravím Ťa, Majstre!”,
ale prešiel som vedľa brata
a neprihovoril som sa mu niekoľkými
priateľskými slovami.
Pane, nedovoľ, aby som ukončil svoj život
ako Judáš.
Zapreli môjho Ježiša.
Nielen v predvečer ukrižovania Ho zapreli.
Nielen na dvore najvyššieho kňaza
Ho zapreli.
Nielen Peter Ho v strachu zaprel.
Pane,
ako často som Ťa zaprel,
hanbil som sa za Teba.
Koľkokrát mi ľudia vzali odvahu
k vydaniu svedectva,
koľkokrát som sa obával plameňa sveta.
Pane, pomôž mi, oľutovať a obrátiť sa,
ako Peter!
Ukrižovali môjho Ježiša.
Nielen tí, čo kričali: -”Ukrižuj Ho!”.
Ukrižovali Ťa.
Nielen Pilát svojim rozsudkom.
Ukrižovali,
nielen vojaci, ktorí Ťa zranili.
Pane,
môjho sebavedomia a povýšenosti
nie je menej
ako u tých Židov,
môj strach - postaviť sa za pravdu-
je váčší, ako Pilátov,
moja malovernosť Ti spôsobuje
hlbšie rany,
ako klince rímskych žoldnierov.
Ó, Ježišu,
ktorý si sa takto modlili:
“Otče, odpusť im!”,
odpusť aj mne.
Vtedy môj hriešny,
starý život bude ukrižovaný
a zomrie,
aby bol s Tebou vzkriesený
môj nový, svätý život.

Johnson Gnanabaranam
 

späť