ECAV Ružomberok
Kázne v roku 2008
Úvod
História
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
21.9.2008 - 18. nedeľa po sv. Trojici

Piesne: 374, 313, 199, 456, A 58

Kázňový text: Zjavenie 11, 15-18

Zatrúbil siedmy anjel. A na nebi sa ozvali takéto mohutné hlasy: Kráľovstvo sveta stalo sa kráľovstvom nášho Pána a Jeho Pomazaného a kraľovať bude naveky vekov! 

Vtedy dvadsaťštyri starších, ktorí sedeli pred Bohom na svojich trónoch, padlo na tvár, klaňalo sa Bohu a volalo:  Ďakujeme Ti, Pane Bože vševládny, ktorý si a ktorý si bol, že si sa ujal svojej veľkej moci a kraľovania. Národy sa rozhnevali, ale prišiel tvoj hnev a čas súdiť mŕtvych, dať odmenu Tvojim služobníkom, prorokom, svätým a tým, čo sa boja Tvojho mena, malým i veľkým, a skaziť tých, čo kazia zem.

Milé sestry a bratia!

Určite ste si aj vy pri pozeraní spravodajstva všimli jeden jav. Dobré správy sa akoby minuli. Počúvame príliš často o haváriách vlakov, autobusov, vraždách, podvodoch a korupčných škandáloch: „Bezohľadný vodič zrazil malého chlapca aj so starou mamou, moslimský radikál na svojom tele odpálil nálož a usmrtil pri tom kopu ľudí, politik prijal v igelitovej taške pol milióna korún...“
   
Kladiem si pri tom otázku, či je skutočne toľko zla okolo nás, že dobrých udalostí niet. Alebo pri tom množstve zlých správ, niet už času a priestoru, aby mohli odvysielať aj tie dobré? Keď nás v takomto ovzduší negatívnych udalostí zasiahne udalosť, ktorá sa dotýka nás, alebo našej rodiny začnú vychádzať z nášho vnútra na povrch otázky typu: Má Boh tento svet pod kontrolou? Má táto zmes udalostí nejakú súvislosť a aj zmysel? A nielen to, v našom vnútri sa začína hromadiť hnev.
   
Na jar 1994 sa skončila občianska vojna v Rwande. Víťazi ponúkli porazeným amnestiu a tak tisíce utečencov sa vracajú domov. Jeden lekár, ktorý organizoval lekársku pomoc práve prechádzal cez hranicu medzi Ugandou a Rwandou. Cez hranicu prechádzalo množstvo nákladných áut. Tento lekár si na korbe jedného z áut všimol jedno malé dievčatko zabalené do deky, ktoré si veselo pospevovalo. Keď sa na neho spýtal, dostal odpoveď, že je jednou z tisícok detí, ktorým rodičov zabili počas vojny. Toto malé dievča videlo, ako celú jej rodinu rozsekali mačetami. Zostala na svete celkom sama.   

Zaujímalo ho čo si pospevuje. Po francúzsky totiž nevedel. Našiel vojaka, ktorý rozumel francúzsky a ten mu povedal: Spieva niečo o Božej láske. Keď sa sústredene započúval preložil slová: Má Pán Ježiš má ma rád, vraví písmo na stokrát.
   
Zloba ľudí vzala tomuto dievčatku všetko. Zostalo mu iba to, čo mu dali rodičia a misionári – viera v Pána Ježiša. Uplo sa na to jediné, čo mu zostalo – na nádej, že ho Boh miluje.

Podobné príbehy, ktoré čítame v novinách, kruté scény v televíznych správach, násilie, ktoré vidíme okolo nás vyvolávajú v nás nielen otázky, ale často aj  rozhorčenie a vnútorný hnev. Chce sa nám zakričať: Bože, ako to môžeš zniesť?! Prečo neotvoríš priepasť, ktorá by zhltla tých, ktorí páchajú bezprávie a zlo?!

Milý brat, sestra, možno si sa aj ty stal/a obeťou niekoho krutosti, komu sa za to nič nestalo. Možno aj vás zloba podobne ako to dievča pripravila o niečo vo vašom živote a naplnila vaše dni hnevom a úzkosťou.
   
Aj nám sa chce zvolať ako kedysi volal Jeremiáš: Ty si v práve, Hospodine, keď sa ti sťažujem, a predsa chcem hovoriť s tebou o práve: Prečo je cesta bezbožných úspešná?
   
Som však presvedčený, že uprostred nášho rozhorčenia nás Boh nenecháva bez odpovedí. Aj z Jeho Slova nás často prichádza tichá odpoveď, ako napríklad tieto slová: Nemešká Pán so svojim zasľúbením, ako sa niektorí nazdávajú, že mešká, ale vám zhovieva, lebo nechce, aby niekto zahynul, ale aby sa všetci dali na pokánie.
   
Boh je trpezlivý, pretože vie, aká dlhá je večnosť. Vie, čo to znamená byť bez Boha naveky. A preto Boh naplánoval vykúpenie. Tak miloval a miluje tento zvrátený svet, že poslal svojho milovaného syna, aby zaplatil cenu za vykúpenie. On nechce, aby niekto zahynul. Preto je trpezlivý. Zdržiava svoj hnev a nesúdi tento svet za každú zvrátenosť.
   
Boh však nie je zhovievavý voči zlu. On je zhovievavý voči hriešnym ľuďom. Božia trpezlivosť je úžasná, napriek tomu, že ju mnohí zneužívajú a pohŕdajú ňou. Mnohí dnes odmietajú Kristov kríž a hovoria si: Som zdravý, pomerne šťastný a navyše finančne nezávislý. Snáď by ma  Boh, o ktorom Biblia hovorí, že je láska, neposlal do pekla? Pavel však odpovedá: Opovrhuješ bohatstvom Jeho dobroty, trpezlivosti a zhovievavosti? A nevieš, že Božia dobrota ťa vedie k pokániu?

Dnešné slovo hovorí o realite, ktorá raz naplní. Tento svet, ktorý často o svojho Stvoriteľa a záchrancu nestojí, bude súdený práve Ním a pred Ním sa bude musieť skloniť. Kráľovstvo tohto sveta sa stane Božím kráľovstvom.   

Malé rwandské dievčatko teda môže zdvihnúť hlavu. Ten istý Ježiš, ktorý ju miluje je Pánom a kráľom a bude sudcom aj tých krutých mužov, ktorí zavraždili jej rodinu. Budú sa  musieť zodpovedať za svoje zlé skutky, rovnako ako všetci, ktorí opovrhovali Božou milosťou.

Keď rozprávame o Božom súde, spomenul som si na jeden príbeh o starom farmárovi, ktorý ťažko pracoval na poli. Z úcty k Pánovmu dňu nikdy nepracoval v nedeľu na rozdiel od suseda na vedľajšej farme. A hoci sa snažil dohnať ten nedeľný čas, ktorý nepracoval, nemal úrodu takú dobrú, ako jeho sused. V októbri, po žni jeho sused poukazoval na rozdiel medzi nimi a tvrdil, že jemu Boh žehnal viac, hoci ignoroval nedeľu a žil si ako sa jemu chcelo. Starý farmár s kľudom poznamenal: Priateľu, Boh nevyrovnáva všetky účty v októbri.
   
Znepokojujú aj vás skutky zlých a zvrátených ľudí? Ste rozčúlený ako beztrestne páchajú zlé a nemorálne skutky? Spomeňte si na slová starého farmára:  Boh nevyrovnáva všetky účty v októbri.

Zúčtovanie však príde. On už nie je to bezbranné dieťa v jasliach. Blíži sa čas, keď ukončí dejiny ľudských kráľov a vládcov a  ujme sa vlády.

Milý brat, milá sestra, ak dnes kraľuje v tvojom srdci, čaká aj teba slávna budúcnosť. Pretože jedného dňa Boh narovná pokrivených, povýši ponížených,  poníži pyšných a odsúdi nemorálnych a bezohľadných. Aj toto je pravda, ktorú si potrebujeme pripomenúť.
Amen!

David Bázlik – zborový farár
Použité príbehy sú z knihy „Vízia Jeho slávy“ – Anne Grahamová-Lotzová
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok