ECAV Ružomberok
Kázne v roku 2009
Úvod
História
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
1.1.2009 - Nový rok

Text: Lukáš 12, 4-9
Piesne: 71, 652, 606

Milí bratia a sestry v Kristu!

Včera sme v chráme ďakovali spolu so žalmistom: Dobroreč duša moja Hospodinu a celé moje vnútro Jeho svätému menu, dobroreč duša moja Hospodinu a nezabúdaj na všetky Jeho dobrodenia.

Dnes opäť upierame naše pohľady k svojmu Pánovi a môžeme tiež so žalmistom vyznať: Pozdvihujeme si oči k vrchom, odkiaľ i príde pomoc? Od Hospodina je moja pomoc, ktorý učinil nebesá i zem.


Boh je rád, keď vidí, že končíme i začíname s Ním. V modlitbách. Naše prvé kroky v novom roku idú k Nemu. Tým mu vyznávame, že v ničom nie sme sebestační, ani po stránke telesnej, ani duchovnej, Sme odkázaní na Jeho pomoc, na Jeho milosť, lásku, dobrotu.

Je blahoslavený, kto vie, že do nového roku nemusí vykročiť sám. Opustený. Smutný. V strachu, obavách. Je so mnou Boh, ktorému bola daná všetka moc na našej zemi i v nebesiach. Dnešné slovo znie zvláštne. Na jednej strane vraví, že sa nemusíme báť a vzápätí: bojte sa...

Veľa by sme mohli vravieť o tom ako ľudia pozerajú do roku 2009. S neistotou, obavami z krízy, vojny, z chorôb, z politiky. Človek má obavy o svoje vzťahy, o svoju prácu, o rodinu.


A do týchto myšlienok strachu znie slovo: Nebojte sa! Dokonca dvakrát Pán Ježiš vraví, aby sme nemali strach a do nového – a bude toho dosť – sme vstúpili s odvahou a dôverou v svojho Spasiteľa.


Meno nášho Pána je Imanuel – Boh je s nami. Je s nami, aby sme prekonali akýkoľvek strach. Je s nami Boh, aby sme sa nebáli ľudských nástrah, aby sme mali istotu Božieho dieťaťa, lebo ním sme. Sme Božie deti, drahé Božie deti!


Ale hneď vzápätí Pán Ježiš vraví opak. Bojte sa! Bojte sa toho, ktorý má moc. Na jednej strane úprimná dôvera a na strane druhej pokorná bázeň a úctivý rešpekt pred naším Bohom. A tam, kde je úprimná viera je aj počiatok všetkej múdrosti a to je bázeň pred Hospodinom, naším Bohom.

Božie Nebojte sa znie izraelskému národu, keď sa strachovali o svoju existenciu v exile. Anjelské Nebojte sa znie pastierom na betlehemských poliach. Nebojte sa hovorí Pán Ježiš svojím učeníkom a priateľom pred svojou cestou ku krížu a slovami nebojte sa ich upokojuje po svojom vzkriesení. Pán nás ubezpečuje a povzbudzuje: Nech sa vaše srdce nestrachuje, verte v Boha a verte vo mňa.

Nerátaj vo svojom živote so svojimi silami a schopnosťami. Uč sa počítať v každej veci záležitosti, starosti, probléme s Pánom a Jeho pomocou. Uč sa spoľahnúť na Jeho moc a lásku voči tebe. V novom roku ťa čaká mnoho neočakávaných vecí. Tvoje a len tvoje sily ti stačiť nebudú.

Veď čo je naša ľudská sila? – pýta sa Luther. Sama nás nezachráni! Máme však od Hospodina štít v každom našom bojovaní. Pýtaš sa kto je ním? Je to Ježiš Boží Syn! Ten zachránil svet, iného Boha niet. On napokon zvíťazí. A my predsa ten štít môžeme „použiť“, môžeme sa ním brániť a môžeme vďaka Nemu víťaziť v tých malých každodenných bojoch.
    
A preto, keď tá skúška, pokušenie, utrpenie, bolesť príde, myslime na to, kto je naším Pánom, kto nám poslal štíť do boja so životom a jeho nástrahami, jeho strachmi. My už v tom nie sme sami. Veď Boh nás každý nový deň roku 2009 vedie svojím slovom:

Neboj sa, lebo ja som s tebou,
Nepozeraj vystrašene vôkol seba,
Lebo ja som tvoj Boh.
Posilním ťa, pomôžem ti,
Podopriem ťa svojou spásonosnou pravicou.
Lebo ja som Hospodin, tvoj Boh,
Ktorý ťa drží z pravicu a vraví ti:
Neboj sa, ja ti pomôžem.
Amen

Ilona Bázliková
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok