ECAV Ružomberok
Kázne v roku 2009
Úvod
História
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
26.7.2009 - 7. nedeľa po Svätej Trojici

Piesne: 355, 445, 197, 625 A - 87
Kázňový text: Iz 57, 18b-21
   
Pokoj, pokoj ďalekým i blízkym - vraví Hospodin - ja ho uzdravím! Bezbožní sú ako búrlivé more, keď sa nemôže upokojiť. Jeho vody vyplavujú len kal a blato. Niet pokoja pre bezbožných - hovorí môj Boh.

Milí bratia a sestry!

Pri čítaní týchto slov  môžeme vidieť obraz dnešnej doby, ktorej tak veľmi chýba pokoj. Dnešná doba je dobou plnou paradoxov:

V porovnaní s minulosťou sme napr. v potravinárskom priemysle dosiahli 10 krát dlhšiu dobu trvanlivosti výrobkov. To, čo sme museli kedysi skonzumovať do  troch dní, dnes vydrží 30. Na druhej strane však mnohé veci, ktoré mali kedysi ľudia na celý život, meníme po krátkom čase, aj keď nemusíme.

Zoberme si za príklad nábytok. Kedysi to bolo tak, že doba sa menila, ale nábytok zostával ten istý. Ľudia si ho kupovali na celý život. Keď prídem do izby mojej starej mamy, vždy viem, že uvidím nábytok ten istý nábytok, na ktorý som sa pozeral keď som bol malý chlapec. Viem, že si sadnem si na stoličku, na ktorú som sa šplhal ešte ako malý krpec.

Toto však dnes už nie je normálne. Médiá nám každý rok radia, čo je túto sezónu trendové a módne v obliekaní i v bývaní. A tak skládky sa plnia zánovnými nábytkami a my na návštevách máme nad čím híkať a o čom rozprávať – môžeme chváliť nové zariadenie. Neprislúcha mi toto hodnotiť. Faktom je, že zmena a nové veci sa stali trendom.

Nedávno som čítal, ako sa mení trend v nakrúcaní hudobných klipov. Kým pred pár rokmi bola zásada, že obraz sa musel zmeniť aspoň každých 5 sekúnd, aby to bolo pútavé, dnes sa to skracuje na polovicu. Aby upútali našu pozornosť, striedajú sa obrazy pred očami stále rýchlejšie. Ale výsledkom je viac prázdnoty v nás... a tiež rezanie v očiach.

Keď pozeráme na dnešnú spoločnosť, začínajú sa profilovať dve skupiny: tí, ktorí cez médiá ovládajú druhých a tí, ktorí sú ovládaní a ovplyvňovaní. To ovplyvňovanie je práve v tom, že sme volaní, aby sme si kúpili, videli alebo zažili  vždy nové veci, alebo aktivity. Sme presviedčaný, že čím viac vyskúšame a zažijeme, tým bude náš život hodnotnejší a kvalitnejší.

Mnohí si však v tom behu ani neuvedomia, že napriek tomu, že  toľko vecí máme, tak veľa aktivít vyskúšame, a toľko toho zažijeme, aj tak náš život nie je plnší, ale naopak prázdnejší.

Cez internet na facebooku môžete mať 200 priateľov a vedieť, čo práve teraz robia, ale napriek tomu vám môže chýbať jeden hlbší vzťah. Boh prostredníctvom proroka Izaiáša nám ukazuje obraz rozbúreného mora, ktorý je obrazom aj našej doby.

ROZBÚRENÉ MORE je obrazom nepokoja, ktorý má v srdci človek žijúci bez Boha. Toľko toho má, toľko každý deň zažíva, ale napriek tým všetkým úžasným možnostiam, nemôže sa upokojiť. Hľadá pokoj a uspokojenie vo veciach,  aktivitách  a vzťahoch – ale skutočný pokoj nenachádza. Ten nájdeme len v hĺbke srdca pri stretnutí s Bohom.
   
V tomto verši je hovorené aj o ovocí a výsledku takéhoto nepokojného života. Ak je v našom vnútri nepokoj, ak sa podobáme rozbúrenému moru, výsledok je kal a blato, ktoré vyplavujeme.
Je pritom paradoxné, že tento text začína Božím požehnaním. Hospodin hovorí: pokoj, pokoj ďalekým i blízkym, ja ho uzdravím. Bez ohľadu, či sa cítiš od Boha ďaleko, alebo blízko, Boh má pre teba pripravený pokoj.

Aj napriek tomu mnohému nepokoju v spoločnosti i v našom srdci, je tu východisko a uzdravenie. Toto uzdravenie je v Bohu a jeho prítomnosti.

Bratia a sestry, potrebujeme Bohu odkryť svoju prázdnotu, i tú nepokojnú hladinu nášho srdca. A tak ako kedysi na Genezaretskom jazere zdvihnutím ruky utíšil tú rozbúrenú hladinu mora, to isté vie urobiť aj s našim vnútrom.

V Izaiášovi  30, 15 nám Pán Boh dáva ešte podrobnejší návod: V obrátení a upokojení bude vaša záchrana, v utíšení a dôvere bude vaša sila. Potrebujeme sa obrátiť k Bohu a stíšiť sa pred Ním.  To je cesta ako nájsť záchranu pred prázdnotou a nepokojom tejto doby. Je to opak toho, čo hovorí  trend dnešnej doby –  keď toho veľa stihneš vo vzťahoch, veciach v aktivitách..., vtedy nájdeš uspokojenie.
   
Boh však hovorí: až keď sa ku mne obrátiš, stíšiš predo mnou, vtedy bude tvoja nepokojná duša zachránená. A nielen to, ak sa v Božej blízkosti stíšime, ak si uvedomíme akého Boha máme a budeme Mu dôverovať, náš život bude naplnený Božou mocou a náš život nebude prázdny a rozbúrený.
   
Tento ozdravujúci proces však  nestačí urobiť raz v živote. Potrebujeme ho robiť každý deň. Každý deň si potrebujeme vyčleniť čas stíšiť sa  a upokojiť sa v Božej blízkosti, otvoriť Jeho slovo a prijať silu pre dnešný deň. Potrebujeme z toho urobiť životný štýl a návyk. Vtedy náš život bude požehnaný a plný Božej sily. Modlime sa, aby napriek nepokoju okolo nás, náš život mohol byť miestom pokoja aj pre našich blízkych. Amen!

David Bázlik
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok