ECAV Ružomberok
Kázne v roku 2009
Úvod
História
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
27.9.2009 - 16. nedeľa po Svätej Trojici

Text: 2. Kor. 6,3-4
Piesne: 213, 520, 198, 617 / A-55

Milí bratia a sestry v Kristu!

Niekto sa pozerá. Na nás. Na náš život. Počúva naše reči. Pozoruje naše chovanie. Porovnáva nás. Skúma naše rozhodnutia. Už dosť psychologických drám sa vytvorilo na túto tému. Ale ona je to realita, ktorú si ani neuvedomujeme, sme k nej ľahostajní.
   
Pozorovateľmi nášho života chtiac-nechtiac je ten, ktorý hľadá pravdu, zmysel. Je to i náhodný poslucháč nášho rozhovoru. A je to i ten, ktorý z rôznych dôvodov nemá rád takých, akí sme my, tých, ktorí si hovoria: kresťan. Každý deň, milý brat a milá sestra, ťa pozoruje neveriaci človek.
   
Rozmýšľali ste už nad tým, čo svojím správaním hovoríte druhým o Ježišovi? Nie svojimi slovami, ale svojím konaním svojím bežným rozhovorom! Zamyslel si sa, či tvoje správanie niekedy nebráni niekomu prísť bližšie k Bohu? Či ste niekedy aj vy neboli zámienkou výhovorky, aby človek, ktorý pozoruje váš život si povedal: No, tak toto radšej nie! Aby človek, ktorý pozerá na vaše rozhodnutia, si pomyslel:  nemá cenu ďalej hľadať týmto smerom, v tomto človeku pravdu pre svoj život.

Neodpovedajte hneď! Porozmýšľajte. Pouvažujete, vráťte sa v kľude, doma k tejto otázke....

Pavol píše do Korintu už druhý list a vraví: Ale vo všetkom sa predstavujeme ako Boží služobníci, teda Z celého nášho života má každý spoznať, že stojíme v službách Bohu. Pokračuje: preto sa neponosujeme na starosti, na ťažkosti, na bezsenné noci, ani na ťažkú prácu, ani na útoky nepriateľov, dokonca ani na väzenie.

My môžeme hovoriť o svojich starostiach, ale nie sťažovať sa na ne. Niekto sa pozerá. Na nás, Na náš život. Pozoruje naše správanie, počúva naše reči. Porovnáva. A hľadá.

Čo by mal vidieť?
- Keď mám problém, mal by vidieť dôveru a trpezlivosť.
- Keď mi niekto robí zle a robí to naschvál, mal by vidieť prívetivosť za všetkých okolností.
- Keď niekto chce konečne počuť úprimnosť, mal by z našich úst počuť pravdivé slová.
- Keď je čas, že by som mohla urobiť kompromis, mal by zažiť Božiu silu pre hlásanie Jeho pravdy.

Pavol píše: Našou zbraňou v útoku i v obrane je dobré svedomie pred Pánom Bohom i pred ľuďmi. Je to tak? Máte dobré svedomie pred ľuďmi? Máte dobré svedomie pred Bohom? Ak sme si odpovedali áno, potom niečo nie je v poriadku s našou úprimnosťou. Dobré svedomie je zbraň, ktorá nám niekedy chýba. A preto sa občas nevydarí útok, inokedy obrana.

No našou úlohou je: snažiť sa: stáť verne pri svojom Pánovi. Ako píše Pavol: už či nás za to budú oslavovať, alebo na nás nadávať, či nám budú veriť alebo budú hovoriť, že sme podvodníci.

Nikto sa pozerá. Na nás, Na náš život. Počúva naše reči. Pozoruje naše správanie. Skúma naše rozhodnutia, porovnáva. A hľadá....

Čo by mal počuť? Čo by mal vidieť? Čo by mal nájsť?
Mal by  v nás spoznať, že Ježiš Kristus v jeho živote je tá najdôležitejšia vec na svete.
Mal by zažiť, že iba Pán Ježiš môže v jeho živote spôsobiť obrovskú zmenu.
Mal by pocítiť, že Pán Ježiš  v jeho hodnotách všetko obráti naruby, a pritom sa o neho postará, aj napriek tomu, čo si bude myslieť svet, tí, ktorí sa pozerajú.
Mal by poznať, že je človekom, ktorý už nechce robiť kompromisy, ktorí sa nepodvolí verejnej mienke a tlaku spoločnosti.
Mal by vidieť, že ty si človek, ktorý sa nedá ovládať okolnosťami života, ani očakávaním iných ľudí. Že si človek, ktorý stojíš verne a pevne vo viere v svojho Pána, Ježiša Krista.

Sme neznámi, a predsa o nás všetci vedia.
Každý deň sa nad nami vznáša smrť, a predsa, nikdy sme nežili plnšie.
Hádžu nám polená pod nohy, a predsa, o radosť nás tým nepripravia.
Sme chudobní, a predsa, rozdávame poklady nesmiernej ceny.
Nemáme nič, a predsa, patrí nám všetko.

Nech tieto slová nás povzbudzujú v našej viere, a v živote pred tými, ktorí vidia, počujú a hľadajú v nás - Boha. Amen.

David Bázlik
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok