ECAV Ružomberok
Kázne v roku 2010
Úvod
História
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
24.5.2010 - II. slávnosť svätodušná

Evanjelium: Ján 14, 15-21
Kázňový text: Ale oblečte sa v Pána Ježiša Krista. /Rim 13, 14/

Sviatky Svätého Ducha sú sviatkami dobrých správ. Hovoria nám, že Boh vo Svojom diele pokračuje, naďalej zostáva súčasťou svojho stvorenia, svojich detí. V Duchu Svätom prebýva v človeku. Nielen pri nás ale aj v nás. Boh je nielen s nami, ale dokonca v nás.

V Evanjeliu Jána 14, 15-21 Pán Ježiš hovorí: Ak ma milujete, budete  žiť ako som vám prikázal. Takto by to malo byť, ale vieme, že vždy to tak nie je. Ježiš nás pozná, lepšie ako my sami seba, a tak nekončí týmito slovami, ale pokračuje: A ja budem prosiť Otca, aby vám poslal iného zástancu, radcu, pomocníka. Nenecháva nás samých nato, aby sme žili tak,  ako nám prikázal. Boh ako tretia osoba – Duch Svätý -  prichádza k nám, a ak mu to dovolíme aj do nás, aby nám pomohol byť inými ľuďmi.

Dielo Ducha Svätého v nás je zmesou Božej milosti a našich rozhodnutí. Prvý krok vždy prichádza od Pána Boha – Duch  vzbudí túžbu,  po Bohu, po Jeho hľadaní, po Jeho cestách. Bez Ducha Svätého by v nás nebolo viery, ani túžby ísť po Jeho cestách.

Druhý krok  je však naše rozhodnutie, naša poslušnosť. Ak sa  však pre poslušnosť rozhodneme,  po chvíli si uvedomujeme, že nie sme schopní „žiť tak ako nám prikázal“. Ak svoju neschopnosť vyznávame,  na pomoc nám prichádza  Utešiteľ. Ukazuje nám Božie milosrdenstvo a  vedie nás k poslušnosti.

Pavol tento proces nazval – obliekaním sa v Ježiša Krista. Vo svojich listoch hovorí:
Ef 4, 24: Oblečte nového človeka, stvoreného podľa Boha v spravodlivosti a svätosti pravdy.
Kol 3,10:  Keď ste si vyzliekli starého človeka s jeho skutkami a obliekli nového...
Kol 3,16: Slovo Kristovo nech prebýva vo vás bohate...

Keď nás Pavol vyzýva, aby sme sa obliekli v Pána Ježiša Krista, vyzýva nás k  vedomému skutku. Tak ako sa ráno vedome rozhodneme, do čoho sa oblečieme, tak vedome by sme sa mali rozhodnúť prijať do svojho života Ježišove princípy.  Pavol to nazýva oblečením sa v Pána Ježiša Krista.
   
Samozrejme nie je to naša zásluha a náš výkon – je to odpoveď na volanie Ducha Svätého. Na začiatku je vždy Duch Boží, ktorý v nás vzbudzuje túžbu po Bohu, po jeho hľadaní a po poslušnosti voči Nemu.

Duch Svätý nás však vždy stavia pred rozhodnutie obliecť sa Pána Ježiša Krista. Ponúkajú sa nám totiž aj iné  možnosti. Často  si obliekame oblečenie tohto sveta. Je o mnoho nenápadnejšie  a niekedy aj pohodlnejšie, pretože kopíruje naše ľudské túžby a naše hriešne  sklony. Je to oblečenie poloprávd a egoizmu.
   
Obliecť sa v Pána Ježiša Krista nie je vždy príjemné, niekedy nás na niektorých miestach škrie a tlačí, na niektorých miestach nám môže  byť tesný. Ale ak to vydržíme, ak ho aj napriek odreninám  a nepohodlnosti necháme oblečený, začne nás premieňať a formovať. A po nejakom čase zistíme, že nie je vôbec taký neznesiteľný.

Počul som jednu legendu. Bola o človeku, ktorý sa musel skrývať pod maskou, pretože mal znetvorenú tvár. Túto masku nosil  mnoho rokov. Keď ju po dlhom čase sňal, zistil, že jeho tvár sa prispôsobila. Stal sa skutočne krásnym. Je to len legenda. Ale aj obraz toho, ako nás mení Duch Svätý a naša poslušnosť Božím prikázaniam. Keď sa rozhodneme žiť podľa prikázaní, obliekame si Krista. Na svoj pokrivený charakter dostávame masku, ktorá nás postupne mení.

V praxi to vyzerá napríklad takto. Niekedy nemáme práve chuť chovať sa priateľsky a láskavo, ale vieme, že by sme priateľskí mali byť. Často je tým najlepším spôsobom v takej chvíli - priateľsky  sa chovať. Je to akoby sme boli láskavejší ako v skutočnosti sme. Určite ste sa takto už správali. Možno ste si všimli, že o chvíľu sa skutočne priateľskejšie cítite.
   
Často jedinou cestou ako si osvojiť nejakú dobrú vlastnosť, je začať sa chovať, ako by mi tá vlastnosť bola vlastná. Preto sú tak dôležité napríklad detské hry. Deti sa v nich tvária ako by boli dospelí – hrajú sa na vojakov, na predavačov. Po celý čas si pritom posilujú svaly a bystria si rozum i slovnú zásobu. Takže hra na dospelých im skutočne pomáha dospieť. Keď sa preobliekate za Krista, uvažujete spôsobom, čo by urobil  Kristus, ak by bol na mojom mieste.
   
Možno máte pocit že sme akosi zabudli rozprávať o Duchu Svätom. Možno  to znie, akoby som vás povzbudzoval len ku snahe byť ako Kristus. Akoby sme mali všetko konať my. V skutočnosti o Duchu celý čas rozprávame. Každý,  kto pristúpi na túto „ hru“, každý, kto sa oblečie  v Pána Ježiša Krista, začne ho nasledovať, umožní tým, aby bol pod vplyvom Ducha Svätého.

Čím viac počúvame Ježišove slová, čím častejšie sa rozhodujeme pre poslušnosť Božím prikázaniam, tým viac dávame Duchu Svätému možnosť, aby nás menil. V skutočnosti aj tak všetko dôležité koná Boh. Tak to bolo aj v živote prvých kresťanov. To že v pokání po Petrovej reči zvolali: Čo robiť, mužovia, bratia – to nebolo z nich, bol to Boh v nich.

Veď ak si uvedomíme, že potrebujeme zmenu života, ak sa rozhodneme žiť podľa Božích prikázaní,  je to výsledok pôsobenia Božieho Ducha v našom živote.  Uvedomujeme si, že v tej chvíli je s nami skutočný Boh, On nás zdvíha z našej nízkosti  k vyššiemu životu.   
Apoštol Pavol nás aj dnes pozýva, aby sme sa naplnení Božím slovom i Jeho Duchom obliekli v Pána Ježiša Krista a žili novým životom. Amen!

David Bázlik
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok