ECAV Ružomberok
Kázne v roku 2010
Úvod
História
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
17.10.2010 - 20. nedeľa po Svätej Trojici

Text: J 14,1+15-16+26+28

Nech sa vám srdce nestrachuje, verte v Boha a verte vo mňa! Ak ma milujete, zachovávajte moje prikázania a ja budem prosiť Otca a dá vám iného Radcu, aby bol s vami naveky. A ten Radca Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, ten vás naučí všetkému a pripomenie vám všetko, čo som vám povedal. Nech sa vám nermúti srdce a nestrachuje, Odídem a prídem k vám.

Piesne: 374, 289, 203, 625

Milí bratia a sestry!

Občas si zavzdychneme: Keby sme si aj život mohli objednať tak ako šálku kávy... Dvojité espreso dlhého života, prosím! Alebo: Jedno latte posypané láskou a obdivom! Alebo Jednu silnú mokka bez slabosti a podriadenosti! Ďakujem... Aká škoda, že neexistuje takáto kaviareň!

Pravda je taká, že život nám prináša niečo úplne iné ako sme si želali. Už sa vám asi stalo, možno aj tento týždeň, že pred vás na krásnom podnose položili šálku stresu. Alebo vás obslúžili predčasným dôchodkom, avšak s problémami s kĺbom a susedou. Alebo vám doniesli dvojité espreso zmien v práci a veľmi úctivo sa vás opýtali, koľko trpezlivosti si k tomu dáte?

Dáte mi za pravdu, že život obsahuje určitú dávku kofeínu, ktorý vás preberie, aj keď vy by ste radšej mali trochu kľudu. Zmeny, presuny, alternatívy a možnosti. To je určitá dávka kofeínu, ktorej sa asi nikto z nás nevyhne, či sme na začiatku alebo pri konci svojho času tu na zemi.

Bezkofeínový život nezažili ani učeníci Pána Ježiša, ktorých zarazili jeho slová, keď v priateľskej nálade sedeli vo štvrtkový večer a jedli spolu. A On im zrazu povie: Odchádzam, idem niečo zariadiť. A cestu poznáte. Nato zareaguje Tomáš: Pane, my neviem kam ideš. Ako ťa mohlo napadnúť, že poznáme cestu?

Bola to silná dávka kofeínu pre učeníkov, pokúsili sa vrátiť túto silnú kávu. Neobjednali si ju, ich predstava bola úplne iná! Nerobíme to isté aj my? Nepokúšame sa vrátiť to, čo sme si neobjednali?

Asi nikto nekráčame svojím životom tak, že nás nič neprekvapí. Niekedy príde jednoducho čas aj na silnú kávu, na niečo, čo sme neplánovali.

Úžasne to zhrnul Šalamún: Všetko má svoj čas a každé počínanie pod nebom má svoju chvíľu. Je čas narodiť sa i čas zomrieť, Čas sadiť i čas vytŕhať zasadené, Čas zabíjať i čas uzdravovať, Čas búrať i čas stavať, Čas plakať i čas sa smiať, Čas zármutku i čas radosti, Čas zbierať kamene i čas ich zahadzovať, Čas objímať i čas vyhýbať sa objímaniu, Čas hľadať aj čas strácať, Čas niečo si nechať i čas niečo zahodiť, Čas roztrhať i čas zašívať, Čas mlčať i čas hovoriť, Čas milovať i čas nenávidieť, Je čas vojny i čas pokoja.

Ale to nie kráľ Šalamún tak rozdelil život. Boh rozdeľuje náš život do rôznych období. Presne tak ako je rozdelený život v prírode. Aj ona potrebuje spánok, aby sa mohla na jar zobudiť v plnej sile. Zmena ročných období nás nevyvádza z rovnováhy, ale zmena v osobnom živote spôsobuje paniku. Rozkýva nás to.

A Boh to vie a vedel to, preto nám poslal niekoho výnimočného. V ten štvrtkový večer Ježiš povedal: A ja poprosím svojho Otca a on vám dá iného Radcu, aby zostal s vami naveky. Je to iný Radca. Gréčtina má dva výrazy pre slovo iný. Tu Ján používa slovíčko allos, ktoré znamená taký istý ako bol ten prvý.

Aby som to vysvetlila. Predstavte si, že čítate veľmi dobrú knihu a rozprávate o nej priateľovi. On vyjadrí túžbu tiež si ju zadovážiť a vy mu poviete. Tak vieš čo, tu máš túto, ja si zoženiem inú. A nemyslíte tým akúkoľvek inú. Myslíte takú istú ako bola tá prvá. Presne tento výraz použil Ježiš, keď vraví svojim preľaknutým priateľom: Budete mať iného radcu. Práve takého ako bol ten prvý. Akoby som bol s vami ja!

Akoby bol povedal: vstupujte do úplne iného obdobia svojich životov, do úplne novej kapitoly, ale jedna vec zostane nemenná – moja prítomnosť! Radca v gréčtine - Paraklétos znamená: priateľ a pomocník, ten, ktorý sa prihovára, ktorý obhajuje, podopiera a posilňuje. Všetky tieto opisy sa snažia vyjadriť dve grécke slová para a kletos. Grécke para znamená – tesne vedľa a slovko kletos – určený  alebo pridelený na pomoc.

Ježišov Duch, je určený na to, aby kráčal tesne vedľa teba. Ježiš je tesne vedľa teba na pomoc vo svojom duchu. Jeho priatelia potrebovali veľmi tieto slová, pretože za pár hodín sa ich životy obrátili naruby. Oni sú schovaní po kútoch a Rimania pribíjajú Ježiša na kríž.

Ale ich Pán a priateľ chcel v ten štvrtkový večer, aby vedeli, že nikdy nebudú čeliť zmene a „silnej káve“ bez jeho pomoci. A vraví to dnes skrze svoje slovo aj tebe, aj mne.

Nie som veľký cyklista, povedzme, takmer žiadny. To znamená slabá kondička. A tým pádom mám občas problémy držať tempo, najmä ak cesta stúpa. Ak náhodou fúka silný vietor, tak mi manžel povie: zaves sa za mňa! Zavesiť sa za niekoho, ak idete na bicykli znamená - ísť tesne za ním, vaše predné koleso je pár centimetrov od jeho zadného. Ten, kto je pred vami, rozráža vietor a tak vytvára akýsi kužeľ bezvetria. Je to oveľa ľahšie. A už sa mi stalo aj to, keď som ledva fučala cestou do kopca a každú sekundu rozmýšľa: zoskočiť, či nezoskočiť... že mi manžel, vidiac moje trápenie položil ruku na chrbát a tlačil hore stupákom.

Ak vravíte, že nemáte takého priateľa, mýlite sa. Jedného máte. Keď svoju vieru vložíte v Ježiša Krista, Jeho Duch sa postaví pred vás a bude rozrážať vietor, ktorý vás tlačí naspäť a bude za vami, aby položil na vás ruku a pomohol vám o ďalší krok vpred a bude tesne vedľa – para.

A bude ešte bližšie ako tesne vedľa, bude vo vás, aby vás naplnil pokojom. Keď vás Boh vovádza do nového obdobia, do obdobia vášho života, ktoré ste si neobjednali a ktoré ste nečakali, posiela tam s vami aj svojho Ducha – Klétos – pridelený na pomoc. Boh ťa nikdy nikam nepošle samého.

Určite sa stane, že zrazu budete mať pred sebou silnejšiu kávu ako by ste chceli a to platí aj pre vás, ktorí kávu nepijete. Zistili ste, že ste otočili list a pozeráte na novú kapitolu, ktorej názov vo vás vzbudzuje obavy, možno ste si všimli, že v krajine vášho života lístie zmenilo farbu a prichádza nové obdobie. Jednoducho ten čas je tu. Milý brat a sestra, vtedy si spomeň, že aj keď sa všetko mení, Božia prítomnosť v tvojom živote zostáva nemenná.

Pán Ježiš vraví, že Jeho Duch kráča tesne vedľa teba a že Jeho Duch ťa naučí všetko a pripomenie ti všetko, čo povedal On. A ak sa nám zdá, že ten nový čas v našom živote nedáva zmysel, pozrime sa naň z večnosti. Tak ako sa na nás pozrela naša mama, keď sme boli ešte len v jej lone.

Možno, že sme sa pýtali, na čo mi je nos, keď  nedýcham?, a načo mám oči, keď nevidím a na čo sú mi vlasy? Ale nie sme teraz   šťastní, že ich máme? Naozaj sa nám niektoré kapitoly života môžu zdať nezmyselné. Presne tak ako dýchacie ústroje dieťatka v tele mamy. Utrpenie. Samota. Choroba. Smrť dieťaťa, či mladého človeka. Mučenie, Zemetrasenia  a a monzúny...

Ale my veríme, že existuje svet za lonom. Možno tieto nezmyselné zmeny nám dnes slúžia na to, aby nás pripravili na svet,  ktorý nás čaká. Veď aj Pavol píše, že naše terajšie súženie nám prinesie veľkú váhu večnej slávy.

Tej by sme si dali za šálku, však? Tú najväčšiu porciu nekonečnej radosti v Božej prítomnosti... a poprosíme bez trápenia! Čo my vieme, možno bude práve toto naša ďalšia šálka, ktorú si vypijem. Amen!

Ilona Bázliková
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok