ECAV Ružomberok
Kázne v roku 2010
Úvod
História
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
21.11.2010 - posledná nedeľa cirkevného roku

Piesne: 461, 637, 696, 700, A - 89

Kázňový text: V tých dňoch Chizkija ochorel na smrť. Prišiel k nemu prorok Izaiáš, syn Ámócov, a povedal mu: Takto vraví Hospodin: Daj do poriadku svoj dom, lebo zomrieš a neostaneš nažive. Vtedy sa Chizkija obrátil tvárou ku stene a modlil sa k Hospodinovi  3 slovami: Ach, Hospodine, rozpomeň sa na to, že som verne chodil pred Tebou s celým srdcom a robil som, čo sa Tebe páči. A Chizkija sa nahlas rozplakal. 2. Kráľov 20, 1-3
   
Milí bratia a sestry, asi so mnou budete súhlasiť, že v Biblii máme množstvo textov, ktoré sa počúvajú omnoho lepšie ako práve tento. Z toho dôvodu niekedy texty tohto typu zvykneme preskočiť.

Podobne to robíme aj s témami našich rozhovorov. Ak niekto v rozhovore otvorí tému, ktorá nám nie je príjemná, ktorá nás znepokojí, vieme  prehodiť výhybku  a  tému zmeniť. Podobne ako pri sledovaní televízie, ak sa nám nejaký program nepáči,  ovládačom si ho  vieme  prepnúť.
   
Ale žiaľ reálny  život nám takúto vymoženosť nedáva.  Tak radi by sme prepli program v čase, keď do nášho života zasiahne nepríjemná udalosť, ale žiaľ nedá sa to. K nášmu životu patria aj problémové časy. Z tohto dôvodu nie je dobré všetky nepríjemné témy zahovoriť a nepohodlné biblické texty preskočiť. Vrátime sa preto k nášmu textu.
   
Pre júdskeho kráľa Chizkiju musela byť jeho smrteľná choroba ako zlý sen. Choroba totiž vstupuje do jeho života uprostred veľkolepých udalostí, v čase jeho najväčších víťazstiev a úspechov. Táto udalosť  sa mu mohla zdať ako chyba v Božom softvéri. Neprepol Pán Boh omylom nesprávny program? Pýtame sa aj my v čase, keď nás prekvapí nepríjemná udalosť. Rozpoloženie tohto kráľa najlepšie pochopíme, ak sa pozrieme na jeho život a na udalosti, ktoré tomu predchádzali.
   
Chizkija na trón nastúpil, keď mal 25 rokov. Biblia o ňom hovorí, že od začiatku robil to, čo je správne v očiach Hospodinových – na rozdiel od svojho otca kráľa  Acháza, ktorý kraľoval pred ním a bol hodnotený ako bezbožný kráľ. Ale jeho syn bol celkom iný.

Jeho horlivosť pre duchovnú obnovu svojho národa sa prejavila tým, že porozbíjal posvätné stĺpy  a pohanské oltáre na mnohých vrchoch, kde sa ľud chodil klaňať a obetovať pohanským božstvám.

Kniha kráľov o ňom hovorí, že dúfal v Hospodina a nebolo mu rovného po ňom medzi judskými kráľmi. Jeho veľkým činom bolo aj to, že sa vzoprel  Sancheríbovi - mocnému kráľovi Asýrskej ríše. Bolo to v čase, keď si v širokom  okolí tento panovník podmanil takmer všetky národy a diktoval ostatným kráľom.
   
Chizkija napriek strachu, ktorý z tohto kráľa mal, urobil odvážny – z politického hľadiska až samovražedný čin.  V dôvere v Božiu moc  sa tejto vtedajšej superveľmoci vzoprel a hoci scenár vyzeral v jeho neprospech, zažil veľké Božie víťazstvo. Môžete si o tom prečítať v 2.Kráľovskej 19 a 20 kapitole.
   
Chizkija mal v tom čase 39 rokov, a za sebou veľké duchovné aj politické víťazstvá. A tu zrazu na vrchole svojich úspechov a síl do jeho života prichádza takýto „úder pod pás“. Teraz, keď by mohol žiť z ovocia svojich víťazstiev, prichádza zákerná choroba. Chizkija na takéto niečo nebol pripravený. Plače a modlí sa: V polovici svojho života musím odísť...
  
 Kráľ potrebuje povzbudenie, preto posiela pre proroka Izaiáša. Ten ho aj pred tým mnohokrát podržal a jeho zvesť bola pre neho  posilou.

Verí, že Izaiášove  posolstvo mu vleje novú nádej ako veľakrát pred tým. Ale Izaiáš mu hovorí vetu, ktorá zamrazí aj nás: Daj do poriadku svoj dom, lebo zomrieš a nezostaneš nažive.
   
Možno sa pýtame: smie sa ťažko chorému niečo také povedať? Je správne pripraviť ho takouto zdrvujúcou správou o všetku nádej ?  Lekári niekedy považujú za správne trochu zakryť skutočný stav a príbuzní to tiež podporujú.
   
Myslím si, že pravda je vždy dobrý skutok, ak je povedaná v láske – opatrne a priateľsky. Nám samozrejme táto Izaiášova veta veľmi priateľská nepripadá. Izaiáš pozná pravdu, ktorú mu Boh zjavuje. Vie o tom, že Chizkija nie je na smrť pripravený a preto mu to hovorí veľmi priamo. Mocný kráľ horko plače a modlí sa. Má pocit krivdy. Nemal by za svoju vernosť Bohu a za svoju odvahu a  svoje zásluhy  dostať niečo iné. Uvedomuje si, že nie je Pánom svojho života, že nie je na odchod pripravený.

Preto Izaiáš svojmu panovníkovi hovorí túto pravdu veľmi naliehavo. Ten čas, ktorý má, by mal využiť k tomu, aby dal do poriadku  svoj život a svoj dom.

Bratia a sestry, my tu riešime starovekého panovníka a posolstvo venované jemu. Mám však pocit, že Pán Boh toto slovo otáča dnes  aj na nás. Táto výzva je výzvou aj pre naše životy. Daj do poriadku svoj dom, lebo zomrieš - patrí aj nám. Veď je to tiež o nás!

S tým, že na rozdiel od Chizkiju nevieme presne čas svojho odchodu. On napokon dostáva ešte 15 rokov života. Koľko sme dostali my, to nevieme. 5, 15, 35?

Môj otec zomrel veľmi náhle, bez „Izaiášovho varovania“, keď mal 43 rokov.  Ja som mal vtedy  16 rokov. Aby som sa s tým ľahšie vysporiadal, povedal som si vtedy: veď 43 nie je až tak málo. Za tých 43 rokov stihol otec dosť v oblasti práce, rodiny, svojho duchovného života i života svojej rodiny. Dnes však, keď ma od jeho veku delí už iba 5 rokov,  to vidím trochu inak a mám pocit, že to bolo veľmi skoro.

Bratia a sestry, bez ohľadu na to, v akom veku sa budeme nachádzať, vždy budeme mať v otázke nášho odchodu ten pocit, že je to príliš skoro.
   
Je preto rozumné dať svoj dom do poriadku už dnes. Čo to teda znamená? Je dobré upraviť včas vonkajšie záležitosti. Ako napríklad spísať testament, snažiť sa vyrovnať dlžoby. Je užitočné, ak sú v poriadku majetkové záležitosti.

Ešte oveľa dôležitejšie je  však usporiadať domácnosť svojho srdca. Našou prioritou by malo byť -  dať do poriadku svoj vzťah s Bohom. Náš Boh urobil všetko pre to, aby sme si do večnosti nemuseli zobrať ani jeden hriech.

Milý brat, milá sestra, dovoľ, aby svetlo Božieho slova zasvietilo do všetkých častí tvojho domu – srdca. A ty si mohol spozorovať, čo je treba dať do poriadku. Svoju zodpovednosť nesieme aj za duchovný život svojich detí, vnúčat i manželských partnerov. Buď aj v tejto oblasti aktívny. Ak máš vo svojej domácnosti blízkeho, ktorý ešte nenašiel cestu späť do otcovského domu, využi príležitosť k rozhovoru, daruj dobrú duchovnú literatúru, pozvi ho/ju do cirkvi, alebo na misijné stretnutie.

Domácnosť, ktorá je v poriadku vie, kto je jej vlastníkom a Pánom domu. Je ešte potrebnejšie, aby sme vedeli, kto figuruje ako vlastník na LV môjho života a našej domácnosti. Ak mám v poriadku svoj dom, viem v pokoji povedať: Pane, môj dom života patrí Tebe, ja som len dočasný správca. Ukazuj mi, ako si to v mojom/tvojom dome predstavuješ?

Náš dom – to sú aj naše vzťahy –  s blízkymi, príbuznými a priateľmi. Aj vzťahy s ľuďmi by sme  mali mať v poriadku.

Ak si niekomu ublížil, urazil ho, nezachoval si sa korektne, alebo máš s niekým nevyriešený spor – bez ohľadu na to, či je väčšia vina  na strane tvojej alebo toho druhého, nemeškaj dať to do poriadku. Vyber sa čím skôr za ním, zavolaj mu alebo napíš mu/jej.  Ospravedlň sa, požiadaj o odpustenie a taktiež buď pripravený odpustiť.  Je možné, že človek, s ktorým máš nevyriešený spor už nie je medzi nami. V takom prípade povedz Bohu: Pane, ja mu chcem odpustiť – ja mu s Tvojou pomocou odpúšťam.
   
Upratať treba aj náš postoj k veciam. Ak sme príliš upätí na nejakú vec - peniaze, dom, pozícia v práci, zásluhy – ako to bolo aj v prípade Chizkiju. Možno táto upätosť  na svoju pozíciu a zásluhy bola dôvodom, prečo dopustil Pán Boh do života tohto kráľa chorobu. Bola to pre Chizkiju príležitosť prehodnotiť svoje hodnoty a pripraviť sa na smrť. Prosme Pána, aby nám pomohol aj tie naše  neviditeľné nitky našej neslobody prestrihnúť. Napokon s poriadkom vo vzťahoch sa nielen radostnejšie  zomiera, ale aj žije.

Boh nám daroval istú lehotu, ale v každom prípade by sme nemali strácať čas – usporiadajme svoje domácnosti. Amen.

David Bázlik
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok