ECAV Ružomberok
Kázne v roku 2013
Úvod
História
Kázne v r. 2013
Kázne v r. 2012
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2013
Kronika 2012
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk


Kázne v roku 2014

30.11.2014 - Prvá adventná nedeľa 2014
stiahnuť pdf súbor

1. Adventná nedeľa – 30.11.2014

Milí bratia a sestry v Pánovi Ježišovi!
   
Tiež máte problémy s tým, že by ste chceli vedieť, čo s vami Boh zamýšľa v budúcnosti? Nie ste sami. Pýtal sa to aj bohatý mládenec, ktorého postava bola súčasťou dnešnej scénky. Len neviem, či chcel vedieť tú odpoveď. Zdá sa mi, že on už odpoveď mal. A aj keď sa zdalo, že je otvorený Božím plánom...že má dobré predpoklady pochopiť Boha a jeho vôľu, viete, že nakoniec ten Ježišov nápad s tým rozdávaním majetku ho vôbec nenadchol. Nedokázal sa otvoriť pre takýto plán. On ani s takouto možnosťou nerátal. A s takou možnosťou nerátalo ani to dievča z Nazareta, ktorej Gabriel povedal: Budeš mamou Ježiša. Vieš, to je Boží Syn a Boh sa rozhodol ho poslať na svet...a rozhodol sa, že to bude cez teba. Určite s niečím takým nerátala!

Poznáme tú situáciu, keď sme sa pýtali Boha i samých seba čo ďalej? Aké zamestnanie mám prijať? Mám sa oženiť teraz a s touto, alebo radšej počkať na inú, alebo vôbec do toho nejsť. Otázky sú nekonečné. Akú školu si mám vybrať? Akú škôlku pre svoje dieťa. Je doba priaznivá pre deti? Dieťa? Jedno? Dve, tri, viac? Máme sa presťahovať, aby sme to mali bližšie do práce? Alebo radšej budeme dochádzať? A ako vôbec poznať správnu odpoveď? Máme čakať nejaké znamenia? Hľadať radu. Ešte viac sa modliť? Hľadať odpovede v Biblii? Ciest je veľa, ale nakoniec musíme my urobiť rozhodnutie. Boh nás do ničoho nútiť nebude. Ale môže sa stať, že vám Boh dá veľmi jasnú odpoveď, možno sa vám to stalo  - ako tomu mladému bohatému mužovi a tej mladej chudobnej žene. Čo potom?

Potom sa stáva dosť často, že  sa prihlúplo usmievame, ale v očiach máme strach a otázok plné srdce. Nechce sa nám to ani vysloviť, ale vieme, že vo vzduchu visí zmena. Práve teraz sa nám to naozaj nehodí. Zvykli sme si to takto a zrazu nám v hlave šumí výzva: Potrebujem, aby si....to je moja vôľa... Nezáleží na tom, čo je to za výzvu, dôsledky sú vždy rovnaké. Vnútorný boj. Aj bohatý mladík ho mal a mala ho aj Mária, o čosi dlhšie jej snúbenec Jozef. A hoci vaše srdce aj Bohu vraví áno, rozum bude stále namietať: ale ja na to nemám....je načase, aby sa toho chytil aj niekto iný...no dobre, tak niekedy nabudúce, Pane....

Poznať Božiu vôľu znamená byť jej úplne otvorený mysľou i srdcom. Podriadiť sa jeho plánu. My však máme sklon k tomu, že urobíme svoje rozhodnutie a to potom predkladáme Pánu Bohu na schválenie. A dúfame, že to schváli.  A ak sa nám zdá kdesi v kútiku duše, že tak toto by On asi nie..., predsa sa rozhodneme tak, ako sme sa už vlastne dávno predtým rozhodli. A to je podstata. Nechoď za Pánom Bohom s prianím, aby ti ukázal aká je jeho vôľa, keď aj tak si nakoniec praješ, aby urobil to, čomu ty dávaš prednosť. Choď k nemu s otvoreným srdcom a s prázdnymi rukami, nie so skrytým programom za chrbtom. Choď k Nemu s odhodlaním urobiť to, čo povie. Ak nebudeš presadzovať svoju vôľu, on ťa posilní vo všetkom dobrom, aby si sa mohol stať súčasťou jeho plánov.

Máme obavy? Ak áno sú opodstatnené. Jeho vôľa je často tá komplikovanejšia cesta, ťažia, niekedy z nášho pohľadu nemožná. Bohatý mladík to cítil hneď, zvrtol sa a odišiel sklamaný, a Ježiš tiež. A tí dvaja z Nazareta? Poznáte ich komplikovaný začiatok manželstva. Najprv diskutabilné tehotenstvo, potom náročná cesta zo severu na juh, potom pôrod v maštali a veci s tým súvisiace, potom hrozný Herodes, potom útek do cudziny, kde sa dva roky snažili pochopiť Egypťanov...Jednoducho museli vydržať v tom, čomu sa rozhodli byť otvorení. Myslíte si, že niekedy ľutovali? Za svoju odvahu získali odmenu. Stačil jediný pohľad do tváre ich syna Ježiša a vedeli, že to všetko by boli ochotní podstúpiť znova.

Dostali ste výzvu, bratia a sestry, byť v Božom pláne jeho nástrojom? Nebude to ľahké. Mohli by ste sa spýtať tých dvoch z Nazareta, alebo radšej Ježiša. Veď cenu, čo treba zaplatiť za prijatie Božej vôle pre svoj život On pozná lepšie než ktokoľvek iný. Ale viem, že to ani On neoľutoval. Pretože Boží plán je vždy ten najlepší. Amen.


David Bázlik – zborový farár
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok