ECAV Ružomberok
Kronika roku 2008
Úvod
História
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Modlitba za cirkev

Trojjediný Pane Bože náš, Ty si nás povzbudil modliť sa za všetky veci, ktoré nám na srdci ležia. Preto Ťa srdečne prosíme za kresťanskú cirkev: napomôž jej zvelebenie. Pohliadni milostivo aj na našu evanjelickokresťanskú cirkev v našej vlasti.

Zachovaj ju a všetkých jej veriacich

    * v pravom pokání,
    * v spasiteľnej viere,
    * v čistom učení a
    * v príkladnom kresťanskom živote.

Ochraňuj ju pred nástrahami diabla, toho starého nepriateľa, ktorý by nás chcel zničiť. Chráň našich cirkevníkov pred

    * ľahostajnosťou a
    * povrchnosťou,
    * nevernosťou a
    * nestálosťou.

Vzbuď v cirkvi ľudí, naplnených Tvojím Duchom,

    * ktorí by Ťa ctili slovom i skutkom,
    * ktorí by žili pred Tebou pobožne,
    * radi sa modlili,
    * stáli pevne v poznanej pravde a
    * svoju cirkev milovali a podporovali.

Obráť neveriacich, obmäkči zatvrdilých a na správnu cestu naprav tých, ktorých zlákal svet, a ktorí v strachu o svoju existenciu od Teba odpadli či odpadajú.

Svetlom svojho evanjelia osvecuj naše chrámy. Vstúp do srdc kazateľov, aby nevedeli nič medzi nami, jedine Ježiša Krista, a to Toho ukrižovaného.

Vstúp aj do srdc poslucháčov, aby radi počúvali Tvoje slovo, ochotne ho zachovávali v živote a prinášali bohatý úžitok v trpezlivosti, láske a službe.

Požehnaj

    * našu vnútornú misiu,
    * evanjelizáciu a
    * apoštolstvo Tvojej cirkvi

u nás až do posledných končín zeme, aby každý jazyk vyznával, že Ježiš Kristus je Pánom v sláve Boha Otca, požehnaného na veky vekov. Amen.

Agenda ECAV, www.evanjelik.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok