ECAV Ružomberok
Kronika roku 2008
Úvod
História
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
DEDIČSTVO 3/2008 - V kuchyni našej rodiny

Pamätáte si, keď ste sa ako maličkí hrali v izbe a zrazu vypadol elektrický prúd? Vášho detského srdca sa zmocnil strach z tmy a z pocitu samoty a bezbrannosti. Možno ste sa rozplakali... a vtedy sa otvorili dvere a do izby preniklo svetlo sviečky a vy ste počuli rodičovský hlas: „Neboj sa, som tu, som s tebou....“

V takýchto maličkých okamihoch detstva je ukrytá ozajstná veľkosť rodičovskej lásky, ktorú si možno uvedomujeme až teraz a sme vďační za to, že sme mohli mať milujúcich rodičov. A mnohokrát ani nie fyzicky pri sebe, ale v podobe istoty, že nás majú radi, že nám veria, chcú pomôcť.

Tí z nás, ktorí niekoho stratili, iba tí chápu, aké vzácne sú tie chvíle, keď je rodina spolu v kuchyni...A určite i tieto Vianočné sviatky budeme musieť pri slávnostnom stole mnohí len spomínať...

Naša rodina, ľudia, s ktorými sedíme za kuchynským stolom (aj keď sa nám to môže už zdať fádne), by sa nám nikdy nemali stať samozrejmosťou, lebo oni ňou ani nie sú! Ich prítomnosť je Božím požehnaním, hoci aj v rodine prichádzajú takzvané krízové dni. Mať rodinu a s ňou krásnu možnosť milovať ju už od útleho detstva až do staroby je veľký Boží dar. Nemá ho, žiaľ, každý.

Rodina je jedným zo symbolov Vianoc, preto nezabudnime v týchto sviatočných dňoch vysloviť modlitbu za svoju rodinu. Ďakujme za tých, s ktorými si sadáme v kuchyni k stolu i za tých, ktorých miesto bude i tieto Vianoce prázdne, alebo už „obsadené“ novým „ďžavotavým darom“ od Pána.

Modlitba za mamu, otca, za manžela, za manželku, za brata a sestru, za dcéru i syna. Táto modlitba je veľký prejav našej lásky a úcty voči nim, veď ich vkladáme do kompetencie najlepšej a najmocnejšej Bytosti - do rúk nášho Pána. Veď kto iný sa lepšie postará o nás a našich milovaných ako Otec v nebi, ktorého rodinou sme my?

Bože môj, uvedomujem si, že si to Ty,
kto sa o nás stará, komu na nás najviac záleží.
Je veľa toho, čo by som chcel(a), ale uvedomujem si,
že je ešte viac toho, čo mám.
Ďakujem ti, že nemusím byť sám(a) na tomto svete.
Ďakujem, že si mi dal rodinu, v ktorej môžem žiť,
ktorú môžem milovať a  môžem sa starať o ľudí, ktorých milujem.
Ďakujem, za mamu a otca, že lásku,
ktorú som videl(a) a mohol(la) prijať,
môžem teraz ja dávať svojím deťom a ľuďom okolo seba.
Ďakujem za svoje deti, za vnúčatá, za ich srdcia,
ktoré môžem učiť láske k Tebe.
Daj mi k tomu trpezlivosť, silu a múdrosť.
Ďakujem za svojho brata a svoju sestru,
za to, že môžeme budovať spolupatričnosť a vzájomnú pomoc.
Ďakujem za svojho partnera,
ktorý mi pomáha(l) prechádzať skúškami života
a dáva(l) mi radosť a oporu.
Chválim ťa za tvoju dobrotu a milosť,
ktorú som mohol(la) spoznať v prítomnosti svojich najbližších.
Oslavujem Tvoju lásku a vernosť, s ktorou sa o nich staráš.
Nech je požehnané Tvoje meno v kruhu našej rodiny!

Amen
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok