ECAV Ružomberok
Kronika roku 2010
Úvod
História
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
DEDIČSTVO 3/2009 - Vianočné zvony zvonia, zvonia
6.1.2010 -  ECAV Ružomberok

Ich hlahol rozlieha sa zvučne –
do domov, ponad hory, lúky, polia,
do šírych diaľav nerozlučne.

Ich hlahol aj do duše vniká
Ich hlahol v srdce preniká
Ich hlahol do chrámu nás volá
Ich hlahol čuť niekoľko vierst
Ich hlahol hlása preradostnú zvesť:
Dnes narodil sa Spasiteľ!
Ježiš! Pán!
Dnes narodil sa vám!
Či čuješ zvony vianočné?
Osláviš Pána radostne?
Či tvoje srdce počuje tú zvesť?
Zvesť radostnú – evanjelium!
Privítaš Pána Ježiša?
Pripravíš cestu, otvoríš srdce, um?
Naplníš srdce pokojom a láskou?
Naplníš srdce mnohým odpustením?
Naplníš srdce novou piesňou Pánu?
Naplníš srdce ochotou a vojdeš do chrámu?
Vstaň a preber sa zo spánku!
Pokor sa a vojdi do Božieho stánku!
Zaspievať to slávne Haleluja – spolu,
by mohutne znelo až k Božiemu trónu.

A tvoja duša jak znovuzrodená
chváliť a sláviť bude Spasiteľa
Vďaku a chválu vzdávať Hospodinu
za pokoj Boží v srdci, za každú hodinu,
za spevy, modlitby a kázne,
za všetko vianočné a krásne.

Počúvaj teda tie vianočné zvony!
Volajú teba i mňa v Boží chrám,
kde pred oltárom každý hlavu skloní –
veď narodil sa Ježiš, náš Spasiteľ a Pán!
Marta Zemiarová /Ozveny duše/


Marta Zemiarová, Ozveny duše
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok