ECAV Ružomberok
Kronika roku 2010
Úvod
História
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
DEDIČSTVO 3/2009 - Záhadný dar prvých Vianoc
7.1.2010 -  ECAV Ružomberok

V Betleheme už svitalo. Odišiel posledný návštevník. Zmizla hviezda z nočnej oblohy, ktorá sa už premieňala na šeré ráno. Mária s Jozefom s láskou hľadeli na svojho syna, ktorý práve zaspával. Vtedy sa pomaly s vrzgotom otvorili staré vráta na maštali. Zdalo sa, že ich pootvoril skôr jemný vietor ako ľudská ruka. Na prahu sa objavili dvaja ľudia.

Žena a muž. Strhaní a zohnutí... Mária sa strhla. Malý Ježiš ďalej pokojne spal. Oslík prežúval seno a slamu z otiepky, ktorú mal pred sebou a novým príchodzím nevenoval pohľad. Každý krok tých dvoch bol ťažký a trval hádam stáročia. Kráčali k jasličkám. Zrazu Ježiš otvoril očká a Mária v nich videla takú nádej, akú mali v očiach aj neznámi. Zrazu zatajila dych. Tí dvaja sa sklonili nad dieťa. A čosi hľadali v záhyboch svojich dotrhaných šiat.

Zdalo sa, že im to trvá stáročia, kým to našli. Mária ich pozorovala s veľkou nedôverou. Nakoniec po chvíli vytiahli akúsi vec a dali ju Ježišovi do jasieľ. Čo je to za záhadný dar popri všetkých tých daroch pastierov a mudrcov? Mária a Jozef nevideli nič, len sklonené chrbty dvoch doráňaných a vyčerpaných ľudí. Ale vtom, akoby sa zbavili niečoho, čo ich ťažilo, akejsi ťarchy, ktorá ich tlačila až k zemi. Vystreli plecia, zdvihli svoje hlavy. Ich tváre omladli. Keď odišli z maštale, akoby zmizli v rannom šere, z ktorého sa vynorili.

A vtedy sa Mária s Jozefom pozreli do jasieľ na záhadný dar tých dvoch. V maličkých rukách ich syna sa ligotalo neznáme ovocie. Bolo to zakázané ovocie stromu poznania dobrého a zlého. Tí dvaja boli Adam s Evou, ktorí odovzdali do rúk Ježiša to, čo bolo symbolom hriechu a neposlušnosti človeka. V Betleheme svitalo, začínal sa nový deň. Nový deň pre každého človeka, v ktorom všetko môže začať odznova...

Myslíš si, že takýto dar by nebol vhodný pre Božieho Syna? Vzdať sa svojej slabosti, toho, čo ťa ťaží, je to, na čo Kristus čaká. Aj ty sa môžeš vystrieť a začať odznova. Za svoj dar dostaneš nesmierne viac, ako si vieš na Vianoce predstaviť!


obr

Bruno Ferrero /Vianočné príbehy/ upravila Ilona Bázliková
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok