ECAV Ružomberok
Kronika roku 2010
Úvod
História
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
DEDIČSTVO 3/2009 - V období od októra do 15. decembra...
10.1.2010 -  ECAV Ružomberok

Boli do vínneho kmeňa nášho Pána Ježiša Krista Krstom Svätým zaštepené tieto deti:

Diana Brtáňová z Ružomberka, Matúš Lukáč z Liskovej

Kto uverí a bude pokrstený, bude spasený, ale kto neuverí, bude odsúdený. Marek 16:16 

Sme sa v nádeji vzkriesenia a vo viere vo večný život rozlúčili s týmito bratmi a sestrami:

Miroslav Hlaváč /85r./ z Ružomberka, Mária Struhárová /66r./ z Černovej, Eva Barboríková /92 r./, Štefan Ďuriš /80 r./, Lenka Klobušiaková /85r./, Viera Benková /51r./, Mária Ilavská /90r./, Hana Rigová /82r./ z Ružomberka, Margita Priesolová /80r./ z Ružomberka.

Môj Vykupiteľ žije a raz sa postaví nad mojím prachom. Jób19:25


ECAV Ružomberok
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok