ECAV Ružomberok
Kronika roku 2010
Úvod
História
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Zamyslenie: A ona hneď vstala a posluhovala im
12.1.2010 -  www.zamyslenia.sk

- Ajhľa, Hospodin, Pán, mi je na pomoci, kto ma odsúdi? (Izaiáš 50,9)

- Nieto teda teraz už odsúdenia tých, čo sú v Kristovi Ježišovi. (Rímskym 8,1)

- Text na zamyslenie: LUKÁŠ 4,38-44

Evanjeliá hovoria o množstve ľudí, ktorých Ježiš uzdravil. Ale niektoré uzdravenia sú opísané zvlášť podrobne. Pri viacerých si môžeme všimnúť spoločný rys – ľudia, ktorých Ježiš uzdravil, boli hneď schopní akcie. Porazený si odniesol lôžko, aby dokázal Ježišovu moc. Slepý vydával svedectvo o Ježišovi (J 6).

A uzdravená Petrova svokra hneď vstala a posluhovala im. Zrejme nezačala hovoriť kázne a vykladať Písmo. Celkom iste šlo o obsluhu v podobe pohostenia. V tom bola doma. To jej bolo vlastné. Je pondelok, začiatok týždňa. Petrova svokra je pre nás výzvou, aby sme nečakali so službou Pánovi Ježišovi do najbližšej nedele, ale aby sme Mu slúžili už dnes a teraz.

Každý tým, v tom sme dobrí.V každom jednom cirkevnom zbore je množstvo rôznych služieb, ktorými môžeme „pohostiť“ svojich blížnych. Ak nám nenapadne nič iného, tak okamžite, ako vyjdete z domu sa môžete usmiať a milo prihovoriť niekomu zo svojich susedov. Je to pre nás príliš malá služba? Alebo je až taká náročná, že ju nezvládneme? Je to prvý rok ku ďalšej službe lásky. A pritom to nič nestojí, len nechať sa uzdraviť dotykom Pána Ježiša. Autor: Velebír Ján ml.


www.zamyslenia.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok