ECAV Ružomberok
Kronika roku 2010
Úvod
História
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Bude internetová televízia
13.1.2010 -  www.ecav.sk

8. januára 2010 sa na GBÚ v Bratislave zišiel prípravný tím k projektu Evanjelický mediálny program – Internetová televízia ECAV na Slovensku.

O schválení projektu GBÚ sme Vás informovali v správe zo zasadnutia Generálneho presbyterstva ECAV na Slovensku 4. 12. 2009 (pozri Spravodajstvo ECAV, 11.12. 2009).

Prípravný tím tvoria bratia Fedor Bartko, Milan Gál, Miloslav Gdovin a sestra Miroslava Dunajčíková. Na stretnutí bola prítomná aj tajomníčka pre mediálnu komunikáciu Edita Škodová; pozvaný bol aj brat Miroslav Bitarovský.

Internetová televízia Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku bude fungovať na www.ecav.sk - oficiálnej webovej stránke ECAV na Slovensku; ostatné podobné projekty vítame, nie sú však oficiálne. Brat Milan Gál na stretnutí informoval o stave prác na príprave projektu, ktorý je v realizácii a plánujeme ho neoficiálne spustiť už tento mesiac.

Spočiatku bude naša internetová televízia ponúkať filmy a videoprogramy na vyžiadanie z produkcie bývalého Evanjelického mediálneho programu a z archívu ECAV na Slovensku. V spolupráci so Slovenskou televíziou by sme chceli po určitom časovom odstupe uvádzať aj záznamy z priamych prenosov služieb Božích, ktoré prináša STV, ako aj evanjelické Orientácie, resp. ďalšie relácie. Postupne bude ponuka internetovej televízie dopĺňaná o aktuálne reportáže, videozáznamy a videoprogramy z udalostí konaných v rámci ECAV, ktoré pripravia členovia realizačného tímu a ich spolupracovníci, ako sú príhovory, besedy, rozhovory atď. Naším zámerom je vytvoriť podmienky, aby sa mohli uskutočniť aj prvé priame prenosy z osláv 400. výročia konania Žilinskej synody a 2. evanjelických cirkevných dní na prelome júna a júla t. r., čo však závisí od dokúpenia niektorých častí technického zariadenia a vybavenia prostredníctvom GBÚ ECAV.

Uvítame, keď prostredníctvom vlastných videozáznamov a videoprogramov zviditeľníte pre ostatných členov našej cirkvi aktivity svojho cirkevného zboru, a tak druhým poslúžite ako príklad či poskytnete inšpiráciu. Privítame všetky dobré nápady a všetky šikovné ruky ochotné prispieť k tomuto dielu.

Vyzývame preto ďalších záujemcov z cirkevných zborov, cirkevných škôl a iných inštitúcií našej ECAV na Slovensku, ktorí by sa chceli podieľať na realizácii tohto projektu a napĺňaní obsahu našej internetovej televízie, aby sa nám prihlásili na adrese: media@ecav.sk. Edita Škodová


www.ecav.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok