ECAV Ružomberok
Kronika roku 2010
Úvod
História
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Štefan Žáry
14.1.2010 -  www.sk.wikipedia.org

Štefan Žáry (* 12. december 1918, Poniky – † 25. august 2007, Bratislava) bol slovenský básnik, prozaik, esejista, prekladateľ a novinár, predstaviteľ nadrealistickej poézie, tiež autor kníh pre deti a mládež. Bol manželom spisovateľky Hany Ponickej.

Životopis

Narodil sa v učiteľskej rodine a vzdelanie získaval v Ponikoch, Zvolene, Banskej Bystrici a neskôr na filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V roku 1942 nastúpil na vojenskú službu a počas 2. svetovej vojny bojoval na talianskom fronte. Po skončení vojny pracoval ako redaktor v Národnej obrode, v ČTK v Ríme a od roku 1950 pracoval vo Zväze slovenských spisovateľov. Neskôr pôsobil vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ a od roku 1970 sa venoval výlučne písaniu literatúry. V roku 1961 bol laureátom štátnej ceny Klementa Gottwalda, v roku 1968 mu bol udelený titul zaslúžilý umelec.

Tvorba

Začiatky jeho literárnej tvorby sa viažu k jeho gymnaziálnemu štúdiu. Prvé diela uverejňoval časopisecky (Nový rod, Mladá kultúra), no prvá kniha mu vyšla až v roku 1938. Začínal písaním vlasteneckej poézie, neskôr sa námetom pre jeho diela stalo vnútorné rozpoloženie lyrického subjektu až tragický pocit života, no taktiež kritika spoločenských javov. Čoraz častejšie sa v jeho dielach objavuje problematika mravnosti súčasnej spoločnosti, hrdinstvo človeka, myšlienka večného utrpenia či malé ľudské drámy a každodenné situácie človeka. Okrem poézie sa venoval i písaniu prózy a literatúry pre deti a mládež. Okrem vlastnej tvorby tiež prekladal z talianskej, francúzskej a španielskej literatúry. Bol významným predstaviteľom slovenských nadrealistov.

Poézia

1938 – Srdcia na mozaike, zbierka básní
1941 – Zvieratník, zbierka básní
1944 – Stigmatizovaný vek, zbierka básní
1944 – Pečať plných amfor, zbierka básní
1946 – Pavúk pútnik, zbierka básní
1946 – Slnovraty, veršovaná lyrická hra
1947 – Dobrý deň, pán Villon, zbierka básní
1947 – Zasľúbená zem
1948 – Meč a vavrín, lyricko-epická skladba
1952 – Cesta, zbierka básní
1954 – Aká to vôňa, zbierka básní
1955 – Návšteva, zbierka básní
1957 – Po mne iní, zbierka básní
1960 – Ikar večne živý, zbierka básní
1960 – Zázračný triezvy koráb, zbierka básní
1962 – Osmelenie do dňa, zbierka básní
1962 – Romanca o Esmeralde, zbierka básní
1964 – Dvanásťkrát žena, zbierka básní
1965 – Múza oblieha Tróju, básnické pásmo so spomienkovým charakterom
1966 – Púť za kolibríkom, zbierka básní
1974 – Svätojánsky sen, veršovaný epos
1974 – Leto nášho dospievania, zbierka básní
1977 – Smaragdové rúno, zbierka básní
2004 - Orchidea Nostalgis, zbierka básní

Próza

1947 – Apeninský vzduch, súbor noviel
1955 – Dolu na juhu
1972 – Azúrová anabáza, z veľkej časti autobiografický román
1976 – Úsmevné údolie, autobiografické dielo
1979 – Snímanie masiek, súbor portrétov

Diela pre deti a mládež

1954 – Zázračné oči, básnicky interpretovaný svet vedy, techniky a vynálezov
1957 – Povesti a báje veršované epické príbehy
1961 – Ohňostroj
1964 – Kukučkové hodiny
1974 – Červená žufanka, spomienky na detstvo
1979 – Ako dočiahneme slnce, poézia pre deti
1980 – Ako zima koncertuje, leporelo

Výbery

1958 – Vybrané verše (1938 – 1958)
1962 – Kde citróny kvitnú, súborné vydanie próz Apeninský vzduch a Dolu na juhu
1968 – A uvádzaj do pokušenia, výber poézie
1968 – Tekutý poľovník. Vybrané spisy I
1976 – Dych domova. Vybrané spisy II
1978 – Opojenie, výber poézie
1981 – Kotvy a krídla. Vybrané spisy III

Preklady

1961 – Guillaume Apollinaire: Pásmo (spoluautori Pavel Bunčák, Ján Rak, Vladimír Reisel)
1948 – Jean-Nicholas Arthur Rimbaud: Dielo
1954 – Paul Éluard: Básne pre všetkých
1965 – Federico García Lorca: Španielske romance (spoluautor Vladimír Oleríny)
1953 – Pablo Neruda: Vám patrím, vám spievam
1953 – Nicolás Guillén: Piesne Kuby
1978 – Nicolás Guillén: Krv zmnohonásobená
1957 – Gianni Rodari: Obrázky a bájky
1961 – Salvatore Quasimodo: Teraz, keď deň sa dvíha
1965 – Pier Paolo Pasolini: Rímske večery
1966 – Lamberto Pignotti: Poznávanie človeka
1967 – Guiseppe Ungaretti: Sny a akordy


www.sk.wikipedia.org
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok