ECAV Ružomberok
Kronika roku 2010
Úvod
História
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Nový začiatok v Kristovi alebo: Úskalia modloslužby
22.1.2010 -  www.zamyslenia.sk

Nový začiatok v Kristovi alebo: Úskalia modloslužby.   (autor: Grexa Jozef)

- Zachránim svoje ovce, aby už neboli korisťou. (Ezechiel 34,22)

- Kristus hovorí: Zlodej prichádza, len aby kradol, zabíjal a hubil; a ja som prišiel, aby mali život, a to v hojnej miere! Ja som dobrý pastier. (Ján 10,10-11)

- Text na zamyslenie: 5.MOJŽIŠOVA 4,25-40

Mojžiš bolestne vnímal skutočnosť, ktorú poznáme aj my. Rovnako bolestne sa nás dotýka v našich cirkevných zboroch, v našej osobnej zbožnosti. Je to: zvykovosť, formálnosť, neúprimnosť, farizejstvo, pretvárka. Nech už tomu dávame akékoľvek mená, vždy ide o to isté: Ak sa niečo deje dlho, stane sa to zvykom, vyprázdňuje sa obsah a ostáva len forma. Aj najlepšia a najkrajšia myšlienka sa takto často zvrhne na svoj opak.

Zo živého Boha sa stáva modla, z bohoslužby modloslužba. Čo robiť, keď sa nám to stane, keď si to uvedomíme? Je nejaké riešenie? Mojžiš ho videl v „novom začiatku“ (v. 29-30). To je riešenie aj pre nás. Nový začiatok v Kristovi. Je to nejakým spôsobom spojené so „srdcom“. Pripusť si to k srdcu (v. 39), hľadať celým srdcom (v. 29).

Ide o zmenu srdca, zmenu myslenia a konania. O nové srdce. A to je možné jedine v Kristovi. V smrti starého Adama, starého stvorenia v nás a v novom narodení, v novom stvorení. To všetko je možné a všetko získavame vierou v Krista. Reformačný odkaz nám ponúka: jedine vierou, jedine z milosti a jedine skrze zásluhy Ježiša Krista. Proti zvykovosti, sformálneniu zbožnosti je jediný dobrý liek – nový život v Kristovi. Nové srdce.
Autor: Grexa Jozef

www.zamyslenia.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok