ECAV Ružomberok
Kronika roku 2010
Úvod
História
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Zamyslenie: Buď udatným bojovníkom, ktorý vie vytrvalo bojovať proti hriechu! 
29.1.2010 -  www.zamyslenia.sk

- Ja som ťa sformoval, si mojím sluhom, Izrael, nepadneš u mňa do zabudnutia. ( Izaiáš 44,21)

- Boh neľutuje dary milosti a povolanie. (Rímskym 11,29)

- Text na zamyslenie: 5.Mojžišova 7,1-11

Je dobré, ak bojovník pozná nepriateľa. Mnohokrát máme tendenciu bojovať proti ľuďom, hoci náš boj má byť proti hriechu a mocnostiam zla. A to je dosť zásadný problém, ktorému často podliehame. Totiž zbytočne využívame silu až do vlastného vyčerpania proti ľuďom. Boh Izraelu zaručuje, že On si už poradí s nepriateľmi. Izraelu pripomína, aby rôznym spôsobom zničil prostriedok hriechu modlárstva – majú zbúrať oltáre, porozbíjať stĺpy, postínať ašéry a spáliť modly. Vidíme tu vzájomnú spoluprácu človeka s Bohom.

Boh pripravil „pôdu“ – vyhnal národy a očakáva od ľudu poslušnosť a aktívny boj proti hriechu. Myslíte si, že to platí aj dnes? Boh túži po vzájomnej spolupráci. Nechce, aby sme boli ani príliš sebestační bez Jeho pomoci, ale ani pasívni čakatelia bez priloženia ruky k dielu. A tak sa mnohokrát ako kresťania dostávame do pasce, ktorú nám nastavuje pán tohto sveta – diabol. Buď sme si príliš istí a trpíme „spasiteľským syndrómom“ (to ten druhý potrebuje vidieť svoju hriešnosť), alebo podľahneme ľahostajnosti, nude, reptaniu a sťažovaniu sa, aké je to všetko komplikované a nemožné.

Máme problém byť zodpovední za boj s vlastným hriechom. Rozhodnime sa dnes rátať s Božou pomocou a pýtajme sa Pána Boha, čo to znamená bojovať proti hriechu! Spoznávajme nepriateľa – mocnosti zla! Ef 6,11-12. Autor: Naďová Lýdia

www.zamyslenia.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok