ECAV Ružomberok
Kronika roku 2010
Úvod
História
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Jur Janoška
30.1.2010 -  www.sk.wikipedia.org

Juraj Janoška alebo Jur Janoška (* 25. december 1856, Dolný Kubín - † 27. január 1930, Liptovský Mikuláš) bol evanjelický kňaz, biskup, prvý generálny biskup evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku, spisovateľ, predseda Matice slovenskej, signatár Martinskej deklarácie.

Životopis

Pochádzal z roľníckej rodiny. Ľudovú školu vychodil v Dolnom Kubíne. V rokoch 1871-1876 študoval na gymnáziách v Martine, Revúcej a Kežmarku. V Kežmarku založil študentský vzdelávací spolok, redigoval jeho rukopisné časopisy Dennica a Bleiben. V rokoch 1876-1879 študoval teológiu v Rostocku a Viedni. Vo Viedni zastával funkciu tajomníka slovenského akademického spolku Tatran.

Po skončení vysokej školy pôsobil v rokoch 1879-1880 najskôr ako učiteľ a potom ako kaplán v Dolnom Kubíne. Potom pôsobil ako farár v Liptovskej Sielnici (1880-1883), Jasenovej (1883-1895) a v Liptovskom Mikuláši (1895-1930).

Aktívne pôsobil v slovenskom národnom hnutí pred rokom 1918. Proti maďarizácii vystupoval na konventoch evanjelickej cirkvi, v cirkevných časopisoch. Národné záujmy obhajoval v stoličnom zastupiteľstve. Propagoval česko-slovenskú vzájomnosť. Od októbra 1918 člen SNR a jeden zo signatárov Martinskej deklarácie. V rokoch 1918-1920 poslanec Národného zhromaždenia za Slovenský klub. Bol prívržencom SNS.

Od roku 1922 bol biskupom východného dištriktu a prvým generálnym biskupom evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku. Toho istého roku sa stal tiež predsedom Matice slovenskej.

Janoška pôsobil aj ako spisovateľ a literárny kritik. Písal literatúru pre deti a mládež. Bol autorom životopisov kultúrnych a cirkevných dejateľov. Prispieval do časopisov Slovenské pohľady. Bol predsedom Hurbanovej evanjelickej literárnej spoločnosti. Prispel k rozvoju cirkevnej tlače, v roku 1887 založil Cirkevné listy, ktoré redigoval do roku 1921. Redigoval tiež Tranovského evanjelický kalendár (1899-1921), Časopis pre ev. bohoslovie (1901), Evanjelického kazateľa (1905-1911). V roku 1898 spoluzakladal spolok Tranoscius. Jeho život a dielo približuje aj dokumentárny film Juraj Janoška / Slovenská televízia Bratislava, cyklus Kultúra a náboženstvo, scenár Miloš Kovačka, réžia Fedor Bartko/.

obr

www.sk.wikipedia.org
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok